Btw-aftrek bij aankoop villa als kantoorpand

Wie vanuit zijn of haar BV een villa als kantoorpand koopt, heeft recht op btw-aftrek. Dat recht moet wel blijken uit de redactie van de koopovereenkomst en de leveringsakte. De belastinginspecteur kijkt altijd naar mogelijkheden om een naheffingsaanslag op te leggen. Die stelt hoge eisen aan het voldoen aan btw-ondernemerschap en belaste bestemming van het pand.

Wie vanuit zijn of haar BV een villa als kantoorpand koopt, heeft recht op btw-aftrek. Dat recht moet wel blijken uit de redactie van de koopovereenkomst en de leveringsakte. De belastinginspecteur kijkt altijd naar mogelijkheden om een naheffingsaanslag op te leggen. Die stelt hoge eisen aan het voldoen aan btw-ondernemerschap en belaste bestemming van het pand. In een dergelijke zaak voor de Rechtbank Gelderland bleek dat de koper btw-ondernemer was en dat de kopende BV juist was opgericht om de villa te kopen. Ook uit de leveringsakte blijkt dat de villa werd gekocht om te gebruiken als kantoorpand. Bovendien had de villa al 'kantoorpand' als bestemming en was de koper onderdeel van een bedrijf dat vastgoed exploiteert. Dat laatste is ook onderdeel van de doelomschrijving in de statuten van de kopende BV. Volgens de rechter was er in dit geval ook sprake van een belaste bestemming, omdat een zakelijke en belaste exploitatie voor de hand zou liggen. Er was geen aanleiding te veronderstellen dat de villa als woning gebruikt zou gaan worden. Ook het door de inspecteur aangevoerde argument dat er een lange tijd zit tussen de koop en de exploitatie, vindt geen gehoor. Dat lag in het betreffende geval aan de ongunstige ontwikkelingen op de markt voor kantoorpanden. Wilt u meer weten over het kopen van een kantoorpand en btw-heffing? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 25/11/16