Vereniging of stichting oprichten: wanneer naar de notaris?

Wilt u een vereniging of een stichting oprichten? Zamelt u bijvoorbeeld geld in voor een goed doel of hebt u een vriendenclub die ieder jaar een activiteit in het dorp organiseert? Dan kan het handig – en soms zelfs noodzakelijk – zijn om naar de notaris te gaan.

Is het nodig om naar de notaris te gaan?

Of u naar de notaris moet, hangt af van diverse factoren. Richt u een stichting op, bijvoorbeeld voor een goed doel? Dan is een bezoek aan de notaris verplicht. Een stichting moet immers worden opgericht met een notariële akte. Ook voor een vereniging kan het nodig zijn om naar de notaris te gaan. Dat is het geval wanneer deze vereniging ‘volledige rechtsbevoegdheid’ wil krijgen, en dát is weer belangrijk bij het aanvragen van subsidies en het accepteren van schenkingen. Uw vereniging wordt met volledige rechtsbevoegdheid eerder serieus genomen. Ook is het een voordeel dat de bestuurders niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de vereniging.

Statuten voor verenigingen

Voor het opstellen van de statuten van een vereniging gelden strenge wettelijke regels. Naast andere eisen, moeten in de statuten van een vereniging in ieder geval de naam en het doel van de verenging staan, maar ook de verplichtingen van de leden tegenover de verenging, de wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering en de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders. Daarnaast moet worden benoemd wat er gebeurt met een positief saldo wanneer de vereniging wordt ontbonden.

Statuten voor stichtingen

Voor het opstellen van de statuten van een stichting gelden daarentegen maar weinig wettelijke regels. In de statuten moeten de naam, het doel en de vestigingsgemeente van de stichting staan, evenals de manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen en de bestemming van het geld dat overblijft na de ontbinding van een stichting.

Wij helpen u graag verder

Gaat u een stichting oprichten? Of overweegt u voor uw vereniging statuten te gaan opstellen? Bij Notarispraktijk Van Dongen hebben we hiermee jarenlange ervaring. We kunnen u dus voorzien van een advies op maat. Maak gerust een afspraak op ons notariskantoor in Middelburg, zodat we u er meer over kunnen vertellen.