Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2020

Ontvangt u een erfenis of schenking, dan moet u doorgaans aangifte doen in verband met de erf- of schenkbelasting. Blijft de schenking of erfenis onder de vrijstelling, dan hoeft u geen erf- of schenkbelasting af te dragen.

In Nederland worden de vrijstellingen elk kalenderjaar aangepast en voor 2020 gelden de volgende bedragen:

Vrijstellingen erfbelasting:
De partner: € 661.328
Een (klein)kind: € 20.946
Een ouder € 49.603
De vrijstelling voor partners is overigens niet altijd € 661.328. De waarde van een pensioen voor de overblijvende partner wordt in mindering gebracht op de vrijstelling, dit noemt men de pensioenimputatie.

Vrijstellingen schenkbelasting:
Jaarlijks aan een kind: € 5.515
Eenmalig aan een kind tussen 18-40 jaar: € 26.457
Eigenwoningschenking: € 103.643
Jaarlijks aan alle andere personen: € 2.208
Goede doelen (met ANBI-registratie) zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Bent u van plan om in 2020 te gaan schenken of wilt u meer weten over erfbelasting. Bel dan gerust voor een oriënterend gesprek op ons kantoor.

Bron: Successiewet 1956, art. 32 en 33.