Zwartepieten over dividenduitkering uit nalatenschap

Nalatenschappen met daarin certificaten van aandelen in een BV zijn al lang geen uitzondering meer. Op zichzelf levert dat niet zoveel extra aandacht op. Echter als er een goed doel als enig erfgenaam is aangewezen en familieleden tot bestuurders van de stichting en de BV zijn benoemd, kunnen er wel complicaties optreden. Dat bleek onlangs in een zaak waarin de nalatenschap niet voldoende was om de schulden te betalen.

Schulden betalen

De stichting administratiekantoor en de BV werden aangesproken om voldoende dividend uit te betalen om de schulden te kunnen voldoen. In zo’n geval is de kans groot dat er een zwartepietenspel tussen de bestuurders van de stichting en de BV enerzijds en de executeur anderzijds ontstaat. Helaas gebeurde dat ook in deze zaak. Heeft de executeur niet teveel geld aan de boedel onttrokken om behandelingskosten te betalen?

Belangen certificaathouders

Voor de rechter is er één belangrijk uitgangspunt. De stichting administratiekantoor beheert de aandelen in de BV voor de certificaathouders. De stichting moet dan ook allereerst de belangen van de certificaathouders voor ogen houden. In een conflict als in deze zaak toetst de rechter de weigering om dividend uit te keren aan de wettelijke voorschriften. Daarin speelt de vraag of het bestuur in redelijkheid deze beslissing heeft genomen.

Geen persoonlijke belangen

De meerderheidscertificaathouder (in dit geval: het goede doel als erfgenaam) wil dividend uitkeren. De minderheidscertificaathouders (hier: de familie) zal daarvan geen nadeel ondervinden, omdat zij meedelen in de uitkeringen. Persoonlijke belangen mogen daarbij geen rol spelen. Dat betekent dat een bestuur van een stichting administratiekantoor een dividenduitkering in een dergelijke situatie niet licht mag weigeren. In dit geval werd het bestuur van de BV dan ook gedwongen om een dividenduitkering te doen.

Meer weten?

Heeft u ook te maken met een nalatenschap waarbij een stichting administratiekantoor betrokken is? En wilt u meer weten over de rechten en plichten van zo’n stichting? De experts van Notarispraktijk Van Dongen zitten voor u klaar. Maak gerust een afspraak met ons kantoor in hartje Middelburg.