Scheepshypotheken

Wilt u een bij het Kadaster te boek gesteld schip kopen of verkopen of wilt u een hypotheek vestigen op een dergelijk schip, dan moet dat - net als bij een huis - formeel worden geregeld in een notariële akte. Een schip overdragen is echter wel iets heel anders dan een huis overdragen. Hetzelfde geldt voor het vestigen van een hypotheek op een teboekgesteld schip. De wet kent voor het overdragen van teboekgestelde schepen en voor het vestigen van een hypotheek daarop een aantal bijzondere bepalingen en regels. Wij helpen u graag bij het registreren en uitboeken van alle typen schepen, het overdragen van teboekgestelde schepen en het vestigen van hypotheken daarop, maar ook bij het doorhalen van eerder op dergelijke schepen gevestigde hypotheken.

Vijf aandachtspunten

Bij de aankoop of het bezit van een schip zijn er veel zaken waarop u moet letten. Het registreren van een schip bij het Kadaster (teboekstelling) is niet altijd verplicht.

  1. Voor schepen die niet verplicht geregistreerd behoeven te worden in het Kadaster, is teboekstelling toch raadzaam.
  2. Hoe weet u zeker of de verkoper van de boot daartoe bevoegd is? Wij hebben toegang tot de daarvoor van belang zijnde registers en kunnen voor u nakijken wie de eigenaar is.
  3. Voor de teboekstelling van uw schip hebben wij een aantal gegevens van u nodig, zoals de originele koopovereenkomst, de factuur of het eigendomsbewijs van het schip.
  4. Voor de hypotheekakte hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs en de opdrachtbrief van de hypotheekbank nodig.
  5. Voor de leveringsakte hebben wij de koopakte en het brandmerk nodig.


Wij kennen de juridische kant van het kopen en verkopen van schepen, of deze nu voor recreatieve of bedrijfsmatige doeleinden worden gebruikt, en werken op dit gebied graag samen met uw scheepsmakelaar.

Meer weten?

Gerelateerde onderwerpen