Echtscheiding

Een echtscheiding of een scheiding nadat u met elkaar bent geregistreerd als partner of een samenlevingscontract hebt gesloten, betekent dat veel moet worden geregeld. Niet alleen op emotioneel, maar ook op juridisch en financieel gebied. Vroeger kon u daarvoor alleen bij bepaalde advocaten terecht. Tegenwoordig kunt u daarvoor ook bij een gespecialiseerde notaris terecht. Zoals bij ons. In deze voor u toch al moeilijke tijd willen wij de juridische en financiële aspecten van uw (echt)scheiding zo goed mogelijk regelen.

Wat moet er worden geregeld?

Of u nu getrouwd bent, geregistreerd bent als partner of een samenlevingscontract hebt en hebt besloten uit elkaar te gaan: er moet veel worden geregeld. Ook op juridisch en financieel vlak. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Opstellen (echt)scheidingsconvenant
  • Alimentatie
  • Pensioenafspraken
  • Verdeling bezittingen
  • Hypotheekschuld
  • Voortzetting bedrijf

Veel zaken waaraan u wellicht niet hebt gedacht, maar die toch goed moeten worden geregeld om te voorkomen dat u beiden daarover tot in lengte van dagen discussie hebt.
 

Waarom een notaris?

Veel van deze werkzaamheden zijn van oudsher werkzaamheden die uitsluitend door een notaris worden gedaan en waarvoor een notaris bij uitstek de deskundige is. Daarnaast is een notaris, anders dan een advocaat, onpartijdig en behartigt hij de belangen van beide partijen.

Op ons notariskantoor, gevestigd in het centrum van Middelburg, zijn wij gespecialiseerd in (echt)scheidingen, met alle aspecten die daarbij horen. Indien u beiden dat wenst, verzorgen wij uw (echt)scheiding volledig en leggen we de door u in een echtscheidingsconvenant gemaakte afspraken vast in een notariële akte. Een advocaat hebt u daarvoor dan niet meer nodig. Kortom: in deze voor u zo moeilijke tijd, waarin toch al veel op u afkomt, willen wij u helpen om uw (echt)scheiding goed af te wikkelen. U moet allebei zo goed mogelijk verder kunnen met uw leven.

Voor uw (echt)scheiding kunt u ons notariskantoor inschakelen, mits u samen bereid bent aan een gezamenlijke oplossing te werken. Wij verzorgen voor u dan alle benodigde stukken. Indien nodig, schakelen wij in overleg met u andere professionals in. Wij houden dan wel de regie over het gehele echtscheidingsproces, zodat u alleen met ons te maken hebt en wij uw enige aanspreekpunt zijn..


Het Zeeuwse Scheidingshuis

Notarispraktijk Van Dongen is deelnemer van Het Zeeuwse Scheidingshuis, een breed gedragen initiatief van specialisten om mensen die een echtscheiding overwegen of die met een echtscheiding te maken hebben laagdrempelig te adviseren over onderwerpen waarmee zij zelf vaak geen raad weten. Klik hier voor meer informatie.


Welke kosten?

Het is moeilijk om vooraf een realistische schatting te kunnen maken. Deze zijn volledig afhankelijk van uw concrete situatie en de zaken die specifiek voor u moeten worden geregeld. De kosten worden bij ons berekend op basis van de gewerkte uren, waarbij wij deze uren vanzelfsprekend aan u zullen verantwoorden. Wanneer u ons voor uw (echt)scheiding inschakelt in plaats van allebei voor een eigen advocaat te kiezen, bespaart u in ieder geval dubbele kosten.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kenismakingsgesprek.

Meer weten?