Schenken

Met een schenkingsakte kunt u bij leven geld of goederen aan een ander schenken. Uw vermogen kan hierdoor op een fiscaal aantrekkelijke manier bij uw kinderen of kleinkinderen terechtkomen. Wij bieden u de mogelijkheid om dit door ons op papier te laten vastleggen. Het is zelfs mogelijk om het zo te regelen dat u zelf de beschikking over uw vermogen blijft houden. Zo wordt u tijdens uw leven niet in uw doen en laten beperkt.

Ook kunt u dan in diezelfde akte laten vastleggen dat u uitsluitend aan uw kinderen of kleinkinderen schenkt en niet aan de aangetrouwden. Bij een onverhoopte scheiding zullen uw kinderen of kleinkinderen dan het door u aan hen geschonken bedrag niet met hun ex-partner hoeven te delen.
 

AWBZ-regeling

Wanneer u ouder wordt, is het verstandig om een regeling te treffen voor het geval u slecht ter been wordt of hulp van anderen nodig hebt. Wij inventariseren samen met u wat de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat u later in financiële moeilijkheden komt. Indien u dat wenst, kunnen wij u ook adviseren over de sinds 1 januari 2013 geldende AWBZ-regeling en de gevolgen daarvan voor u en uw kinderen.
 

Gesprek

Wij gaan graag met u in gesprek over uw huidige financiële situatie en de mogelijkheden om daarin te sturen. Ook zetten we de consequenties van deze mogelijkheden voor u op een rijtje, zodat u een goede keuze kunt maken.

Meer weten?