Erfenis

Na het overlijden van een geliefde komt er veel op u af. In een emotioneel moeilijke periode blijken veel praktische zaken te moeten worden geregeld. Daarbij kunt u denken aan het opstellen van een verklaring van erfrecht. Dit document hebt u vaak nodig om een geblokkeerde bankrekening van de overledene weer te kunnen openen. Of om de woning van de overledene bij het Kadaster op uw naam te kunnen zetten. Ook moet binnen relatief korte tijd de aangifte voor de erfbelasting worden opgesteld en bij de Belastingdienst worden ingediend.

Als de overledene was gehuwd of een geregistreerd partnerschap was aangegaan en kinderen had, kan het zijn dat de kinderen hun erfenis bij hun nog in leven zijnde ouder moeten laten. Wel dient dan voor later te worden vastgelegd hoe groot de erfenis van de kinderen was.

Voor dergelijke zaken kunt u bij ons terecht. Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van erfrecht en het begeleiden van erfgenamen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Meer weten?