Vereniging & Stichting

Met verenigingen of stichtingen willen mensen samen mogelijkheden benutten om hun doel te bereiken. Of het nu gaat over levensbeschouwing, sport, muziek, welzijn, natuur, dieren of welk ander onderwerp dan ook: op al deze terreinen zijn in Nederland verenigingen en stichtingen actief.

Vereniging

Het oprichten en besturen van verenigingen moet volgens de regels van de wet plaatsvinden. Met deze regels hebben wij ervaring.


Stichting

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht, maar ook maatschappelijk welzijn is een gebied dat zich goed leent voor de stichtingsvorm. In tegenstelling tot de vereniging, mogen stichtingen geen leden hebben. Anders dan voor de statuten van een vereniging kent de wet voor de statuten van een stichting weinig dwingend voorgeschreven regels. De weinige regels die er zijn, moeten uiteraard wel worden nageleefd. Het is ons vak om aan de hand van deze regels de voor uw stichting beste statuten op te stellen.


ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Misschien is het voor het doel dat u met een vereniging of stichting wenst te bereiken, aantrekkelijk dat deze vereniging of stichting door de Belastingdienst als een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt. Hiervoor stelt de Belastingdienst een aantal aanvullende vereisten, die soms ook in de statuten moeten worden verwerkt. Wij zijn bekend met deze vereisten en zullen op uw verzoek de statuten van uw vereniging of stichting hierop aanpassen.

Meer weten?