Bedrijfscontinuïteit

Een onderwerp waar wij graag met u over willen praten, is de continuïteit van uw bedrijf. Wat gebeurt er met uw bedrijf als u om wat voor reden dan ook voor bepaalde of onbepaalde tijd bent uitgeschakeld? Als er geen voorzorgmaatregelen zijn getroffen, kan dit een serieuze bedreiging voor uw bedrijf vormen. Wij kunnen u helpen bij het treffen van deze maatregelen.

Samen met u bekijken wij welke maatregelen moeten worden genomen, zodat dit bedrijfsrisico kan worden geminimaliseerd. Zo moet worden vastgelegd wie de bedrijfsvoering op zich neemt wanneer u - al dan niet tijdelijk - uit de roulatie bent. Ook de verschillende mogelijkheden om met verantwoordelijkheden en taken om te gaan, zullen dan de revue passeren.
 

Meer dan alleen juridisch

Het overdragen of overnemen van een onderneming is een ingewikkeld traject met veel haken en ogen. Daarom is betrouwbare begeleiding belangrijk. Met onze notariële expertise weten wij waarop u moet letten. Voor het omzeilen van financiële en fiscale valkuilen werken wij nauw samen met uw accountant en belastingadviseur. Zo staat u niet alleen bij het nemen van belangrijke beslissingen die voor u vergaande gevolgen kunnen hebben.

Meer weten?