Familie & relatie

Gezins- en familierelaties worden steeds complexer. Naast het traditionele gezin komen andere vormen in toenemende mate voor. Eénoudergezinnen, tweede huwelijken met kinderen uit eerdere relaties, samenwonen na een eerder huwelijk of - omgekeerd - een huwelijk na een eerdere samenwoning: bij elke situatie zijn andere juridische regelingen van toepassing. Regelingen die wellicht niet nu, maar wel bij het verbreken van de relatie of bij overlijden van één van de partners zeer belangrijk kunnen zijn voor de afwikkeling van de relatie.

Gesprek

Wij gaan graag met u in gesprek om samen met u te onderzoeken wat de gevolgen zijn wanneer er iets verandert in uw huidige situatie. Daarbij wijzen wij u op de mogelijkheden om een en ander te regelen. Ook zetten wij de consequenties van deze mogelijkheden voor u op een rij. Samen met u komen wij dan tot de voor u beste oplossing en leggen deze voor u vast in bijvoorbeeld een algemene volmacht, een testament of een schenkingsakte.

Meer weten?

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws