Levenstestament

Er kan een moment komen dat u zelf niet meer uw eigen financiële of medische zaken kunt regelen. Dit kan soms tijdelijk zijn maar vaak helaas ook permanent. Is er dan iemand aan wie u uw bankzaken hebt toevertrouwt of die bijvoorbeeld uw woning kan verkopen als u naar een verpleeghuis gaat? Wie beslist over uw medische behandeling als u dat zelf niet meer kunt? Wie moet er voor uw huisdier gaan zorgen?

In een zogenoemd levenstestament kunt u bij ons uw wensen vastleggen en nu al iemand aanwijzen om dergelijke financiële en medische zaken namens u te regelen voordat u dat zelf niet meer kunt. Hiermee voorkomt u dat u onder curatele moet worden gesteld of dat uw vermogen onder bewind moet worden gesteld wanneer u het allemaal niet meer weet. In een persoonlijk gesprek informeren wij u graag over de mogelijkheden van een dergelijk levenstestament en over de rechten die uw gevolmachtigde van u krijgt en over de verplichtingen die deze gevolmachtigde jegens u heeft.

Meer weten?