Levenstestament

Er kan een moment komen dat u zelf niet meer uw eigen financiële of medische zaken kunt regelen. Bijvoorbeeld door dementie maar ook doordat u na een ongeval in coma raakt of als gevolg van een andere medische oorzaak. Dit kan soms tijdelijk zijn maar vaak is het helaas blijvend.

Is er dan iemand aan wie u uw bankzaken (tijdelijk) hebt toevertrouwd of die bijvoorbeeld uw woning kan verkopen als u naar een verpleeghuis gaat? Wat als u ondernemer bent en uw bedrijf komt stil te liggen als u daar niet meer kunt rondlopen? Wie beslist over uw medische behandeling als u dat zelf niet meer kunt? Wie moet er voor uw huisdier gaan zorgen?

In een zogenoemd levenstestament kunt u bij ons uw wensen vastleggen en nu al iemand aanwijzen om dergelijke financiële en medische zaken namens u te regelen als u dat zelf niet meer kunt. Hiermee voorkomt u dat u onder curatele moet worden gesteld of dat uw vermogen onder bewind moet worden gesteld wanneer u het allemaal niet meer weet. In een persoonlijk gesprek informeren wij u graag over de mogelijkheden van een dergelijk levenstestament en over de rechten die uw gevolmachtigde van u krijgt en over de verplichtingen die deze gevolmachtigde jegens u heeft.

Wacht niet te lang, want als u uw wil niet meer kunt bepalen, mag u ook geen levenstestament meer opstellen. Dan is het helaas te laat.

Meer weten?