Notarispraktijk van Dongen

Zoekt u een ervaren en kwalitatief goede notaris in Zeeland? Vanuit ons notariskantoor in het centrum van Middelburg leveren wij u graag maatwerk.

Notarispraktijk Van Dongen is gevestigd aan de Dam in het historische centrum van Middelburg, de hoofdstad van Zeeland. Het is een notariskantoor met een lange traditie in het notariaat. Een traditie die al in de 19e eeuw is begonnen. Wij zijn trots op onze geschiedenis, maar zetten alle moderne middelen in om te zorgen voor een betrouwbare en up-to-date dienstverlening aan u. Altijd vanuit vertrouwen en vanuit zorg voor u. Wij zijn praktisch ingesteld, zonder dat wij onze kennis vergeten in te zetten. Wij zijn juridische adviseurs, zonder daarbij te verzanden in vakjargon. Wij begeleiden u bij voor u vaak lastige maar ook belangrijke onderwerpen. Wij beantwoorden uw vragen in heldere taal.

 

Ondernemingen & Organisaties

Bij het kiezen van een rechtsvorm die bij u en uw onderneming of organisatie past, willen wij met ons advies de keuze voor u gemakkelijker maken. Indien daarvoor een rechtspersoon moet worden opgericht, verzorgen wij dat graag voor u. Ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zal door ons gebeuren. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor onder meer de wijziging van de statuten van een rechtspersoon, voor overdrachten van aandelen of certificaten en voor fusies en splitsingen. Wij willen u zoveel mogelijk op dit gebied ontzorgen, zodat u zo weinig mogelijk tijd hieraan behoeft te besteden en kunt doen wat u moet en waarschijnlijk ook het liefst wilt doen: uw onderneming of organisatie runnen. Samen met u en in nauw overleg met uw accountant en belastingadviseur zorgen wij voor de beste oplossing voor u en uw onderneming of organisatie.

 

Familie & Relatie

Gezins- en familierelaties worden steeds complexer. Naast het traditionele gezin komen andere vormen in toenemende mate voor. Op elke situatie zijn andere juridische regelingen van toepassing. Met maatwerk treffen wij voor u de juiste regeling. Wij zijn gespecialiseerd in testamenten, levenstestamenten, samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden. Ook voor advies bij een voorgenomen echtscheiding kunt u bij ons terecht.

 

Huis & Hypotheek

Wanneer u een huis koopt of een nieuwe hypotheek afsluit, moet u naar de notaris. Wij zorgen ervoor dat alles goed wordt geregeld. Wij adviseren u graag over het koopcontract en alles wat er komt kijken bij het kopen van een woning of bedrijfspand.

Meer weten?

Direct contact?

0118-760600

Ons team

Historie

 • Onze Historie

  1889

  In 1889 begon notaris Noordijke in Colijnsplaat op het eiland Noord-Beveland een notariskantoor, waar zijn praktijk op 1 juli 1916 gedurende een aantal maanden werd waargenomen door notaris Pilaar. Colijnsplaat was de enige plaats op Noord-Beveland waar een notaris was gevestigd. Deze vestigingsplaats is met de benoeming van notaris Markusse als opvolger van notaris Noordijke op 1 november 1916 verplaatst naar Kortgene. Van daaruit werd tot 2012 de enige notariële praktijk op Noord-Beveland uitgeoefend. In 2012 werd deze vestigingsplaats opgeheven en fungeert notaris Van Dongen vanaf dat moment als de bewaarder van alle ooit in Noord-Beveland gepasseerde akten.

 • Onze Historie

  1905

  In 1905 begon notaris Struve een kantoor in Middelburg. Struve werd op 16 maart 1935 opgevolgd door notaris Batten, die na 35 jaar op 4 april 1970 werd opgevolgd door notaris Krepel. Op 1 augustus 1986 nam notaris Van Erkel het stokje over.

 • Onze Historie

  1912

  Enige jaren na notaris Struve begon ook notaris Blaupot ten Cate een kantoor in Middelburg. Hij werd op 1 januari 1912 tot notaris benoemd en bleef dat tot 1 januari 1941.

 • Onze Historie

  1916

  Notaris Noordijke werd opgevolgd door notaris Markusse, die zijn praktijk vanuit Kortgene is gaan uitoefenen. Kortgene is de vestigingsplaats van alle notarissen nadien gebleven totdat deze vestigingsplaats met het defungeren van notaris Muys in 2012 is opgeheven.

 • Onze Historie

  1926

  Na het defungeren van notaris Markusse op 1 april 1926 is notaris Matthijs op 1 september van dat jaar als zijn opvolger benoemd. In de tussentijd werd de praktijk in Kortgene waargenomen door notaris Verbist.

 • Onze Historie

  1935

  Op deze datum nam notaris Batten het stokje van notaris Struve over en heeft dat stokje tot 4 april 1970 gehouden, op welke datum hij het weer aan zijn opvolger notaris Krepel heeft overgedragen.

 • Onze Historie

  1936

  Notaris Matthijs werd tien jaar na zijn benoeming op 1 april 1936 opgevolgd door notaris Klop. Gedurende twee maanden voorafgaande aan deze benoeming nam notaris Hamelijnck de praktijk waar.

 • Onze Historie

  1941

  Notaris Blaupot ten Cate werd exact 29 jaar na zijn benoeming op 1 januari 1941 door notaris Hertogs opgevolgd.

 • Onze Historie

  1950

  Notaris Hertogs werd na slechts negen jaar als notaris werkzaam te zijn geweest op 1 januari 1950 opgevolgd door notaris Mr P.W. Meijlink.

 • Onze Historie

  1967

  Als langst fungerende notaris op Noord-Beveland werd notaris Klop op 14 juli 1967 opgevolgd door notaris Goedhals.

 • Onze Historie

  1970

  Na met zijn 35 jaar de langst zittende notaris te zijn geweest, wordt de heer Batten door notaris Krepel opgevolgd.

 • Onze Historie

  1972

  Op 6 december 1972 werd notaris Mr A.E. d'Angremont als de opvolger van notaris Meijlink benoemd.

 • Onze Historie

  1982

  Op 22 december 1982 werd notaris Mr A.E. d'Angremont opgevolgd door notaris Mr R.A. Vegter.

 • Onze Historie

  1985

  Vanaf 26 september 1985 heeft notaris Mr J.P. Muys als laatste notaris op Noord-Beveland zijn praktijk gevoerd totdat Kortgene op 1 juni 2012 als vestigingsplaats werd opgeheven. Het protocol van notaris Muys en zijn ambtsvoorgangers is aan notaris Van Dongen toegewezen, zodat hij vanaf dat moment de bewaarder is van alle ooit in Noord-Beveland gepasseerde akten.

 • Onze Historie

  1999

  In 1999 verliet notaris Vegter met zijn medewerkers zijn kantoorpand aan de Korte Burg in Middelburg om het team van notaris Van Erkel aan de Dam te versterken. Helaas was deze samenwerking tussen beide notarissen van korte duur. Notaris Van Erkel legde zijn functie in 2000 neer, waarna zijn protocol op 1 maart 2004 door notaris Vegter officieel werd overgenomen. De praktijk werd vanaf dat moment door notaris Vegter alleen gevoerd. Zijn kantoor bleef hij aan de Dam houden.

 • Onze Historie

  2004

  Op deze datum heeft notaris Mr R.A. Vegter het protocol overgenomen van zijn voormalige compagnon Mr Chr.A. van Erkel, die zelf op 1 augustus 1986 het protocol van zijn ambtsvoorganger Krepel had overgenomen. Notaris Van Erkel was de eerste notaris die zijn werkzaamheden vanuit het huidige kantoorpand aan de Dam uitoefende.

 • Onze Historie

  2009

  Notaris Van Dongen is met ingang van 1 februari 2009 door de Kroon benoemd tot opvolger van notaris Vegter en beheert vanaf die datum alle door notaris Vegter en notaris Van Erkel en hun ambtsvoorgangers gepasseerde akten.

 • Onze Historie

  2010

  Vanaf 1 augustus 2010 wordt notaris Van Dongen in de uitoefening van zijn praktijk ondersteund door zijn echtgenote en kandidaat-notaris Yvette van Dongen-van der Voort.

 • Onze Historie

  2012

  Op 1 juni 2012 is Kortgene als vestigingsplaats van notaris Muys opgeheven. Daarmee is een einde gekomen aan de aanwezigheid van een notaris op Noord-Beveland gedurende meer dan 100 jaar. Notaris Van Dongen is met ingang van 1 juni 2012 door de Kroon aangewezen als de enige notaris die alle ooit op Noord-Beveland gepasseerde akten moet bewaren. Na een grote verhuizing heeft dit zijn beslag gekregen en vanaf die datum kunnen alle inwoners van Noord-Beveland voor het passeren van akten en voor het verkrijgen van notarieel advies bij notaris Van Dongen en zijn deskundig team terecht.

  Door de recent aangelegde N57 is het kantoor van notaris Van Dongen op de Dam in Middelburg overigens uitstekend en snel vanaf Noord-Beveland te bereiken.

 • 1889
 • 1905
 • 1912
 • 1916
 • 1926
 • 1935
 • 1936
 • 1941
 • 1950
 • 1967
 • 1970
 • 1972
 • 1982
 • 1985
 • 1999
 • 2004
 • 2009
 • 2010
 • 2012