Bedrijfsoverdracht

U kunt ermee te maken krijgen, plotseling of op termijn. U wilt uw bedrijf overdragen. Uw compagnon neemt het over of u draagt uw bedrijf over aan een ander. Wellicht staat de volgende generatie al klaar om het roer van u over te nemen. Er zijn vele mogelijkheden om te zorgen dat uw bedrijf door blijft gaan, terwijl u andere dingen gaat doen.

Volgende generatie

Uw bedrijf overdragen aan een volgende generatie gaat gepaard met emotie. Zijn zij er wel klaar voor? Wat geef ik aan mijn andere kinderen? Hoe zullen de aangetrouwden in de familie reageren? Het is slechts een kleine greep aan onderwerpen waarover u het met ons kunt hebben. Als de keuzes zijn gemaakt, kunnen die juridisch sluitend worden vastgelegd om problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.


Compagnon of partner

Het kan ook zo zijn dat uw compagnon of uw zakenpartner het bedrijf verder wil doorzetten. De redenen kunnen divers zijn. Als u met ruzie uit elkaar gaat, is het zeker verstandig om een onafhankelijke derde het proces te laten begeleiden. Ook als u in goede harmonie de zaken wilt regelen, helpt het als er een rationele derde mee kijkt. Graag stellen wij ons daarvoor beschikbaar.

Meer weten?