Vraag direct offerte aan

Offerte

U kunt bij Notarispraktijk Van Dongen een offerte aanvragen voor het opstellen van een hypotheek- en overdrachtsakte bij de aankoop van een huis, voor het opstellen van een oprichtingsakte voor een stichting of vereniging of voor het opstellen van een samenlevingscontract. Binnen enkele dagen na uw aanvraag van uw offerte of eventueel eerder als u dat wenst en aan ons te kennen hebt gegeven, ontvangt u de offerte en nemen we eventueel contact met u op om deze aan u toe te lichten.

Voor het opstellen van een testament, een levenstestament en huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden kunnen wij helaas geen offerte opstellen, omdat de kosten daarvoor afhangen van wat u exact daarin wenst te regelen. Wellicht dat u al over de inhoud van een dergelijk document hebt nagedacht. Vaak is echter gebleken dat tijdens een adviesgesprek, waarin de voor- en nadelen van bepaalde door u te maken keuzes met u worden besproken, deze inhoud toch anders dient te worden dan de cliënt zelf vooraf had bedacht.

Als u toch een indicatie van de kosten voor het opstellen van een dergelijk notarieel document wenst, is het mogelijk een afspraak te maken voor een consult van een half uur. Daarin geeft u uw wensen te kennen en geven wij de voor- en nadelen van uw wensen aan. Ook wijzen wij dan op eventuele alternatieven die beter bij uw wensen aansluiten. Na dat consult is het voor zowel u als ons duidelijk wat en hoe u een en ander wenst te regelen en kan een indicatie van de kosten worden gegeven. De kosten van dat consult bedragen € 139,15 (inclusief 21% btw). Mocht u vervolgens besluiten de documenten door ons te laten opstellen, dan vervallen deze kosten.