Afspraken samenwoners over inbreng in eigen woning

Als samenwoners samen een huis kopen, of als één van beiden intrekt bij de ander die al een eigen woning had, komt regelmatig de vraag op hoe zij de kosten van de woning gaan betalen.

Als samenwoners samen een huis kopen, of als één van beiden intrekt bij de ander die al een eigen woning had, komt regelmatig de vraag op hoe zij de kosten van de woning gaan betalen. De meeste mensen spreken in een samenlevingscontract af, dat zij de rente van de hypotheek en het kleine onderhoud van het huis samen betalen, naar verhouding van hun inkomens. Als er aflossingen worden gedaan op de hypotheek, of groot onderhoud wordt uitgevoerd, dan betalen de samenlevers dat meestal in de verhouding waarin zij eigenaar zijn van de woning, meestal is dat fifty-fifty. Op die manier betalen zij hun maandelijkse woonlasten naar draagkracht en komt de waarde-opbouw in de woning hen gelijkelijk toe. Soms heeft één van de partners meer geld ter beschikking en stelt bijvoorbeeld voor om de verbouwing van de nieuwe badkamer te bekostigen. Als er dan vijftien duizend euro door deze partner in het huis wordt gestopt en zij leggen niks vast, dan kan er bij verkoop van het huis of het verbreken van de relatie onduidelijkheid ontstaan als de financierende partner de inleg terug wil. Zo moesten de rechters van het Hof Den Bosch onlangs oordelen over een situatie waarin een samenwonend stel had vastgelegd dat investeringen van de vrouw in de woning moesten worden terugbetaald bij verkoop of uit elkaar gaan, alvorens de overwaarde zou worden verdeeld. Nu er sprake was van onderwaarde kwamen de man en vrouw er samen niet meer uit. Na een lange procedure voor de rechtbank, en in hoger beroep bij het Hof, besluit de rechter dat de vrouw gezien alle bijzonderheden van dit geval haar inleg moet terugkrijgen. Toch overweegt de rechter dat het ook niet ondenkbaar zou zijn dat zij had moeten meedelen in de onderwaarde. In dit geval viel de uitspraak van de rechter goed uit voor de vrouw en minder goed voor de man. Zij hadden zichzelf een lange procedure en veel ellende kunnen besparen door in hun samenlevingscontract goede afspraken op te nemen. Heeft u uw afspraken over inbreng in de woning vastgelegd? Ook als er al een samenlevingscontract is kan een wijziging op dat contract plaatsvinden, om weer aan te sluiten bij de actuele situatie. Neem gerust eens contact op met één van onze notarissen. Bron: Notamail, 2 februari 2017, nummer 28.