Bewind kleinkinderen gaat te ver

Geven aan de kleinkinderen kan soms heel gunstig uitpakken om belasting te besparen. Sommige grootouders geven tijdens leven, en anderen doen dat in hun testament. Vaak komt dan wel ter sprake dat de kleinkinderen misschien nog te jong zijn om al met grote bedragen om te gaan, zodat een bewind ingesteld moet worden.

Grootouders die het kunnen missen schenken regelmatig het vrijgestelde bedrag van € 2173 (2019) aan hun kleinkinderen. De nalatenschap van de grootouders wordt hierdoor verkleind. De kinderen betalen uiteindelijk minder erfbelasting. Ook de box 3-heffing voor de inkomstenbelasting van de grootouders neemt af.

Als de grootouders het geld liever op zak houden kunnen zij er voor kiezen om in hun testament een vrijgesteld bedrag voor de kleinkinderen op te nemen van € 20.616 (2019) per kleinkind. Daarbij kunnen zij bepalen dat het bedrag pas opgeëist kan worden na het overlijden van beide grootouders. De langstlevende grootouder loopt dan geen risico om te moeten uitbetalen, terwijl deze het geld zelf nodig heeft. Een andere tip is om de legaten aan de kleinkinderen ten laste van de ouder van het kleinkind te laten komen. Zo voorkom je scheve ogen, als het gezin met vijf kinderen meer krijgt dan het gezin met twee kinderen.

Om te voorkomen dat de kleinkinderen nog te jong zijn om hun schenking of erfenis zelf te beheren wordt regelmatig geschonken of geërfd onder bewind. De grootouders laten dan vastleggen dat de kinderen de bedragen voor de kleinkinderen beheren en onder welke voorwaarden de kleinkinderen de beschikking krijgen over het geld.

Meestal is de belangrijkste voorwaarde dat de kinderen een leeftijd bereiken waarop zij verstandig met geld omgaan, doorgaans een leeftijd rond de 25 jaar. Onlangs bereikte de rechter een opmerkelijk verzoek in een zaak waar de moeder niet akkoord ging met de voorwaarden. De grootouders hadden een schenking gedaan, met een bewind tot 35 jaar, dit zou echter levenslang worden als de kinderen zich bezig zouden houden met drugs, alcohol of tatoeages en daarnaast als zij aan obesitas zouden lijden of een strafblad zouden krijgen. De rechter vond de voorwaarden niet acceptabel en ging niet mee in het verzoek.

Wilt u meer weten over schenken of nalaten onder bewind aan de kleinkinderen, neem dan gerust contact op met ons kantoor.