Huis moet eigenschappen bezitten voor normaal gebruik

Wie een huis koopt, moet ervan uit kunnen gaan dat het huis die eigenschappen bevat die voor een normaal gebruik nodig zijn. Als blijkt dat het huis die eigenschappen niet bevat, heeft de verkoper ook een probleem. Echter, de koper heeft wel een onderzoekplicht. Alleen als de koper zelf ook uit feitenonderzoek had kunnen opmaken dat het huis niet aan die eigenschappen voldoet, ligt het risico bij de koper.

Wat nu als de koper iets niet kon weten? Dat gebeurde onlangs in een zaak waarin de koper na levering tot de ontdekking kwam dat de dakconstructie gebreken vertoonde. Hij liet dit herstellen en legde de verkoper de rekening voor. Die wilde niet betalen. De rechter moest uitkomst bieden.
De rechter vond op basis van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad dat normaal gebruik inhoudt dat een gekocht huis op een veilige wijze kan worden bewoond, dat ook een redelijke mate van duurzaamheid mag worden verwacht en dat het woongenot door een eventueel gebrek niet wezenlijk wordt aangetast.
In dit concrete geval bleek uit onderzoek dat het gebrek wel een aantasting van het woongenot tot gevolg had. Dat had de verkoper moeten melden, ook al vond die het geluid dat veroorzaakt werd door het gebrek, niet storend. In dit geval bleek bovendien dat de verkoper en andere woningeigenaren over dit probleem al actie naar de bouwer van de panden hadden voorbereid.

Wilt u meer weten over eigenschappen voor normaal gebruik die in uw geval van belang kunnen zijn? Bel ons voor het maken van een afspraak.