Wie neemt uw bedrijf van u over?

Uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson blijkt dat ongeveer twintig procent van de bedrijven die nu geleid worden door een directeur-grootaandeelhouder (dga), de komende twee jaar van eigenaar verandert. De helft daarvan zal worden overgedragen, de andere helft zal worden opgeheven.

Familiebedrijven

Onder de bedrijven die in de komende twee jaar worden overgedragen, bevinden zich veel familiebedrijven. Volgens de onderzoekers zijn die erg belangrijk voor onze economie. Ze bieden immers veel werkgelegenheid en daarom is voortzetting van die bedrijven erg belangrijk.

Pensioen

Voor een verkopende dga betekent overdracht van zijn bedrijf ook een aanvulling op zijn pensioen, hoewel opbrengsten ook vaak worden gebruikt voor de financiering van bijvoorbeeld een woning of voor andere privé-uitgaven. Verder wordt de opbrengst soms belegd of geschonken aan de kinderen.

Volgende generatie

Nogal wat dga’s schenken hun familiebedrijf volledig of gedeeltelijk aan de volgende generatie. Dat biedt de bedrijfsopvolger fiscale voordelen, zodat hij of zij minder voor het bedrijf hoeft te betalen. Deze constructie wordt vaak toegepast bij de overdracht van een bedrijf van een ouder aan een of meer kinderen.

Goed moment voor overdracht

Bent u een van die ruim 70.000 dga’s van 55 jaar en ouder? Dan bent u wellicht ook al bezig met het voorbereiden van de overdracht van uw bedrijf aan uw opvolger. Nu is de tijd rijp voor een succesvolle overdracht: de crisis is voorbij, er treedt een nieuw kabinet aan en ook vanuit fiscaal oogpunt is het een goed moment.

Meer informatie?

De experts van Notarispraktijk Van Dongen vertellen u graag alles over de mogelijkheden van het overdragen van uw bedrijf aan de volgende generatie – of aan een derde partij. Maak gerust een afspraak!