Erfenis minderjarige en huurtoeslag

Als een minderjarig kind een erfenis krijgt, wordt in het testament van de overledene meestal een zogenaamd bewind ingesteld. Het kind mag dan tot een bepaalde leeftijd niet zelf bepalen wat hij met de erfenis doet. Een aangestelde bewindvoerder zal het geërfde geld beheren tot het kind oud genoeg is.

Onlangs speelde er een geval bij de rechter waarbij een minderjarig kind vermogen had geërfd. Een tante was in het testament tot bewindvoerster benoemd. Toen de moeder van het kind een huurtoeslag aanvroeg, stelde de Belastingdienst/Toeslagen dat de erfenis niet op een geblokkeerde rekening stond. De Belastingdienst telde de erfenis daarom mee bij de uit te voeren vermogenstoets, waardoor de huurtoeslag lager werd vastgesteld.

De rechter was het daar niet mee eens. Omdat de bewindvoerder volgens het testament bepaalt of het vermogen aan de minderjarige erfgenaam ter beschikking wordt gesteld, kan het kind, of diens moeder, niet zelf beschikken over het geld. Om die reden bepaalt de rechter dat de erfenis in dit geval niet meetelt voor de vermogenstoets, waardoor de huurtoeslag niet wordt verlaagd.

Wilt u meer weten over het opnemen van een bewind in een testament? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.