Erfenis te snel verworpen uit angst

Wie een erfenis krijgt, moet besluiten of hij de erfenis wil aanvaarden of niet. Het weigeren van een erfenis gebeurt meestal als iemand bang is voor schulden. Maar hoe zit het als iemand door die angst te snel heeft gehandeld, en later spijt krijgt?

Nietig

Het uitgangspunt is dat een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is, en terug werkt tot het moment van overlijden. Maar als iemand bijvoorbeeld onder bedreiging, of door bedrog een erfenis heeft verworpen, kan hij die verwerping laten vernietigen. Als achteraf blijkt dat de wil van die persoon om te verwerpen helemaal ontbrak, is de verwerping zelfs nietig.

Psychische problemen

Dat laatste was onlangs het geval bij een zaak bij de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland. De rechter verklaarde een verwerping van een erfenis nietig, vanwege psychische problemen van de zoon. De problemen waren ontstaan door het overlijden van zijn partner, en kort daarna zijn vader. De zoon had onder invloed van medicijnen en uit angst voor de begrafeniskosten en de kosten om het huurhuis weer in oude staat te brengen, de erfenis een paar dagen na het overlijden van zijn vader verworpen. Toen later bleek dat het allemaal wel meeviel met de schulden, krijgt hij spijt.

Verklaringen

Gesteund door twee verklaringen van zijn behandelend artsen vindt de rechter het aannemelijk dat de man op het moment van verwerping zo in de war was, dat hij niet wist wat hij deed. Het verliezen van een dierbare en het regelen van een erfenis is soms te veel voor iemand in korte tijd.

Advies van de notaris

Krijgt u ook te maken met een overlijden en ziet u erg op tegen de afwikkeling van de nalatenschap? Dan is het verstandig om, na het overlijden, eerst eens een adviesgesprek met een van onze medewerkers te voeren. Samen met u bepalen we de prioriteiten, om te voorkomen dat u de afwikkeling van de nalatenschap moet oppakken, terwijl u daar nog niet klaar voor bent.