Mag een onterfde erfgenaam het testament inzien?

Stiekem een beetje hopen op een erfenis doet iedereen misschien wel eens. Maar bij mensen die zich al rijk rekenden, kan de boodschap dat ze niet in het testament staan, hard aankomen. Iemand die wil weten of hij genoemd is in een testament, kan zich melden bij de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis. Is de notaris niet bekend, dan kan elke notaris in Nederland gevraagd worden om behulpzaam te zijn.

Stiekem een beetje hopen op een erfenis doet iedereen misschien wel eens. Maar bij mensen die zich al rijk rekenden, kan de boodschap dat ze niet in het testament staan, hard aankomen. Iemand die wil weten of hij genoemd is in een testament, kan zich melden bij de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis. Is de notaris niet bekend, dan kan elke notaris in Nederland gevraagd worden om behulpzaam te zijn. Een onterfde erfgenaam die zijn oren niet kan geloven, vraagt bij de betrokken notaris vaak om inzage van het testament. De notaris stuurt in beginsel alleen afschriften van een testament aan mensen die in het testament genoemd staan. Dat blijft voor mensen die een legaat krijgen beperkt tot de passages die over hun legaat gaan, en het deel van de tekst waaruit afgeleid kan worden wie tot executeur is benoemd. Ook mensen die erfgenaam zouden zijn geweest als er geen testament was gemaakt, hebben recht op inzage in het testament, als zij door onterving in het testament hun wettelijke rechten zijn kwijtgeraakt. Zij hebben echter alleen recht om het onderdeel van het testament te lezen waaruit hun onterving blijkt. Zij kunnen niet eisen dat ze het volledige testament ter inzage krijgen. Wilt u meer weten over onterving in een testament? Wij zijn u graag van dienst. Bron: Notamail 17 februari 2017, nummer 40.