Verevening van pensioenen tijdens samenwonen en huwelijk?

Bij een echtscheiding moet u veel regelen. Dingen die direct impact hebben op uw dagelijks leven, bijvoorbeeld omtrent uw huis. Maar ook het pensioen is iets waarover u bij een scheiding om de tafel moet gaan zitten. Een pensioen is namelijk in veel gevallen een gemeenschappelijke bezitting, ook al is de pensioenleeftijd nog decennia ver weg. Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding moet de waarde van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenen door de partners worden gedeeld.

Samenwonen en huwelijk

Soms nemen mensen in hun samenlevingscontract een afspraak over het delen van pensioenrechten op. Bent u getrouwd, dan is het ook mogelijk in huwelijkse voorwaarden af te wijken van de Wet verevening pensioenrechten. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat niet alleen de pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd, worden gedeeld, maar ook het pensioen dat is opgebouwd in de periode die u voor het huwelijk samenwoonde.

Hoger beroep

Het is echter wel zaak dit goed vast te leggen. Dat bleek onlangs maar weer eens bij een procedure in hoger beroep bij het Hof in Den Bosch. De man en vrouw hadden in hun samenlevingscontract afgesproken hun pensioenrechten te verdelen. Toen zij later trouwden, namen zij in hun huwelijkse voorwaarden op dat zij de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten zouden verdelen.

Huwelijkse voorwaarden

Op het moment van echtscheiding stelde de man zich op het standpunt dat de huwelijkse voorwaarden de afspraak in het samenlevingscontract hebben overschreven en dat alleen de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenen verrekend moesten worden. Na een lange procedure besloot de rechter ten slotte – met inachtneming van alle feiten en omstandigheden van dit geval – dat de man geen gelijk krijgt: ook de pensioenrechten die tijdens het samenwonen zijn opgebouwd, moeten worden verrekend.

Meer weten?

Heeft u in uw samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden een afspraak over de verdeling van pensioenen? Notarispraktijk Van Dongen helpt u graag. Wij kijken - samen met u - of de afspraken die u heeft gemaakt, nog passen bij uw wensen. Maak gerust een afspraak op ons kantoor in Middelburg!