Huis kopen zonder financieringsvoorbehoud: verstandig?

In veel grote steden – maar ook op veel plaatsen daarbuiten – zit de huizenmarkt flink in de lift. Er wordt vaak boven de vraagprijs geboden en met name in de grote steden maakt u als koper meer kans wanneer u de woning zonder voorbehoud van financiering aanschaft. Hoe verstandig is dat?

Financieringsvoorbehoud

Tot voor kort werd in bijna alle voorlopige koopcontracten - die overigens lang niet zo voorlopig zijn als de naam doet vermoeden - een voorbehoud van financiering opgenomen. Dat houdt in dat de koper de koop zonder boete kan ontbinden wanneer hij binnen een bepaalde met de verkoper overeengekomen periode de financiering niet rond krijgt. Die boete is meestal 10% van de koopsom en kan dus behoorlijk oplopen. Nu de huizenmarkt in grote delen van het land overspannen is, geven veel verkopers de voorkeur aan een koper die meteen zekerheid biedt. En dus aan een koper die akkoord gaat met een koopcontract zónder financieringsvoorbehoud.

Voordelen financieringsvoorbehoud

Wanneer u een woning koopt zonder financieringsvoorbehoud, moet u heel zeker weten dat u het daarvoor benodigde geld ook daadwerkelijk hebt of van de bank verkrijgt. Een gedegen voorbereiding is dus geboden. Het verstandigst is het uiteraard om wél een financieringsvoorbehoud in het voorlopig koopcontract op te nemen. Dan weet u zeker dat het u geen tienduizenden euro’s gaat kosten wanneer u onverhoopt toch de financiering niet rond krijgt en u niet aan alle voorwaarden hebt voldaan.

Bankgarantie of waarborgsom

Heeft u een koopcontract met financieringsvoorbehoud getekend? Tenzij de verkoper dat niet nodig heeft bevonden, moet u zorgen voor een waarborgsom of bankgarantie voor het geval de koop toch niet doorgaat en u niet aan de voorwaarden van het financieringsvoorbehoud hebt voldaan. In veel gevallen wordt gekozen voor een bankgarantie, die samen met de hypotheek bij de bank wordt aangevraagd. Een waarborgsom wordt direct bij de notaris op zijn derdengeldenrekening gestort. Zeker wanneer u eigen geld inlegt bij de aankoop van een woning, is dat een aantrekkelijke optie. Hiermee bespaart u geld, omdat banken servicekosten berekenen voor het namens u afgeven van een bankgarantie. In de meeste gevallen bedraagt dit minimaal € 200. Met de huidige spaarrente is de rente die u ‘misloopt’ door de waarborgsom tijdelijk bij de notaris onder te brengen, veelal een stuk lager dan deze servicekosten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de keuze tussen bankgarantie of een waarborgsom? Of wilt u uw koopcontract alvast door ons laten nakijken voordat u dit contract tekent en tot koop overgaat? Als het gaat om het kopen van uw eigen huis staat Notarispraktijk Van Dongen u graag met raad en daad ter zijde. Neem gerust contact op voor een afspraak op ons kantoor in Middelburg.