Zorgcentrum of hondenbegraafplaats?

Het komt regelmatig voor dat iemand een erfenis krijgt waaraan een bijzondere verplichting - een zogenaamde last - wordt verbonden. Een goed voorbeeld zijn de testamenten van bezorgde dierenliefhebbers, die zeker willen zijn dat hun oogappel na hun overlijden goed verzorgd blijft worden. Het vastleggen in het testament dat het dierenpension of iemand anders een geldbedrag ontvangt onder de verplichting dat voor de hond of kat van de overledene wordt gezorgd, is dan vaak een hele geruststelling.

Last niet uitvoerbaar

Het opnemen van een dergelijke last lijkt ideaal. Want stel dat het pension of de verzorger de hond of kat niet verzorgt maar wel het bedrag aanneemt, dan kan via de rechter worden afgedwongen dat het pension of de verzorger het geldbedrag niet mag houden. Toch komt het ook regelmatig voor dat de last niet meer uitvoerbaar is. In dat geval moet de rechter eraan te pas komen om te beoordelen of de erfenis of het legaat toch mag worden behouden.

Hondenbegraafplaats

Zo’n zaak speelde onlangs. De rechtbank moest over een wel zeer bijzonder geval oordelen. De overledene had in haar testament een stichting opgericht om projecten te financieren voor zorginstellingen en mensen met een beperking. Ook haar huis moest aan een naburig zorgcentrum ter beschikking worden gesteld. De last die zij daarbij oplegde, was dat het gedeelte van haar tuin waar maar liefst negen van haar honden begraven lagen, onaangetast moest blijven bestaan.

Last opheffen?

De zorginstelling bleek het huis echter niet te kunnen gebruiken en wilde het verkopen. De rechter schatte in dat het huis meer zou opbrengen als de hondenbegraafplaats zou zijn geruimd. De stichting zou dan meer geld uit de opbrengst van het huis ontvangen om te besteden aan projecten in de zorg. Na die afweging oordeelde de rechter dat de last van instandhouding van de hondenbegraafplaats mocht worden opgeheven.

Last in uw testament

Heeft u ook een last in uw huidig testament staan? En wilt u voorkomen dat uw erfgenamen na uw overlijden naar de rechter moeten? Notarispraktijk Van Dongen helpt u graag bij het zodanig formuleren van uw testament dat een gang naar de rechter kan worden voorkomen. Maak gerust een afspraak met een van onze experts op het gebied van nalatenschappen.