Schenkingen verrekenen met erfenis?

Veel mensen hebben in hun testament staan dat hun kinderen de tijdens leven ontvangen schenkingen niet in mindering behoeven te brengen op hun erfenis. Schenkingen die voor 1 januari 2003 werden gedaan, moesten volgens de toen geldende wet wel worden verrekend als er niet anders in een testament was bepaald. Dat betekende dat een kind dat tijdens leven meer geschonken had gekregen dan de andere kinderen, minder uit de erfenis van zijn ouders ontving, zodat alle kinderen uiteindelijk per saldo een gelijke portie kregen.

Voorkom ruzies

Deze inbrengregel geldt niet meer voor schenkingen, gedaan na 1 januari 2003. Heeft u voor die tijd schenkingen gedaan aan niet al uw kinderen of uw ene kind meer geschonken dan uw ander kind? Dan is het verstandig om in uw testament op te nemen of uw kinderen hun schenkingen met hun erfenis moeten rechttrekken. Dat kan veel geruzie voorkomen.

Voorschot op de erfenis

Mocht u een van uw kinderen financieel willen helpen met een schenking, dan kunt u bij die schenking door ons laten vastleggen dat het kind de schenking moet zien als een voorschot op de erfenis. Overigens kunt u ook overwegen om dat kind een lening te verstrekken in plaats van een bedrag te schenken. In beide gevallen moet alles goed worden vastgelegd om na uw overlijden ruzie tussen uw kinderen te voorkomen.

Persoonlijk advies

Notarispraktijk Van Dongen is expert op het gebied van onder meer schenken en nalaten. Wilt u graag een persoonlijk advies over het al dan niet aanpassen van uw testament? Maak dan een afspraak op ons kantoor in Middelburg.