Het belang van een levenstestament

Met uw testament regelt u wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw dood. Maar hoe wilt u dat uw financiën worden geregeld wanneer u, bijvoorbeeld door dementie, een ongeluk of een beroerte, daar zelf niet meer over kunt beslissen? Dat soort zaken kunt u regelen in een levenstestament. Steeds meer mensen zien het belang daarvan in.

Levenstestament

In een levenstestament of volmacht staan uw wensen wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen die u vertrouwt om uw belangen te behartigen, bijvoorbeeld één van uw kinderen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor uw financiële belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen.

Kantonrechter

Het is belangrijk om een levenstestament op te stellen wanneer u nog wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld wanneer u nog geen dementie heeft of wanneer dit zich in het beginstadium bevindt. Want wanneer uzelf of uw partner wilsonbekwaam wordt bevonden en er is geen levenstestament of volmacht opgesteld, dan krijgt u met de kantonrechter te maken. Een bewindvoerder of curator wordt dan verantwoordelijk voor uw financiële zaken. Voor medische zaken kunt u worden bijgestaan door uw partner of naaste familie. Dit zijn de wettelijke vertegenwoordigers. Is er geen vertegenwoordiger te vinden, dan kan de rechter een mentor aanstellen.

CIZ-indicatie

Een voorbeeld van een situatie waarin een levenstestament heel nuttig kan zijn, is het moment waarop een wilsonbekwame persoon blijvend intensieve zorg nodig heeft. Om te beoordelen of er recht is op zorg via de Wet langdurige zorg kan een indicatie aangevraagd worden via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Deze aanvraag kan alleen gedaan worden door een gevolmachtigde, een curator of een mentor. Een volmacht kan alleen worden geregeld wanneer iemand nog wel wilsbekwaam is. Is er geen volmacht? Dan duurt het aanvragen van curatele of een mentorschap vaak wel even. Voordat de CIZ-indicatie aangevraagd kan worden, moet er in zo’n geval een heel voortraject doorlopen worden.

Tijdig regelen volmacht

Diverse organisaties in de zorg dringen er al enige tijd bij het ministerie van VWS op aan dat een partner of de kinderen van een wilsonbekwaam persoon een CIZ-indicatie kunnen aanvragen. De minister heeft inmiddels aangegeven dat de Wet langdurige zorg geen ruimte biedt voor een aanvraag door een partner of kinderen en hij wijst op het belang van het tijdig opstellen van een volmacht in de vorm van een levenstestament.

Meer weten?

Wilt alles op tijd en goed geregeld hebben voor later? Notarispraktijk Van Dongen helpt u graag met het opstellen van een levenstestament. Maak gerust een afspraak op ons kantoor in het centrum van Middelburg.