Bedrijfsoverdrachtregeling biedt belastingvoordeel

Deze jaren gaan veel (familie)bedrijven over op de volgende generatie. Het CBS en de Kamers van Koophandel geven daarover niet mis te verstane signalen. Iedereen die een bedrijf overdraagt, krijgt te maken met de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR).

Schenkbelasting

Wie zijn of haar bedrijf aan (een van de) kinderen wil overdragen kan een enorm belastingvoordeel behalen. Bij schenking van een bedrijf aan een kind hoeft over de eerste € 1.079.987 van de waarde geen schenkbelasting te worden betaald. Is het bedrijf meer waard, dan is over het meerdere 83% vrijgesteld van schenkbelasting. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst worden voldaan.

 

Voorwaarden

Op de website van de Belastingdienst leest u welke voorwaarden dat zijn. Een van de belangrijkste is wel dat het bedrijf nog ten minste vijf jaar wordt voortgezet en/of  dat de aandelen nog ten minste vijf jaar in bezit van de verkrijger blijven. Een andere belangrijke voorwaarde is dat degene die het bedrijf schenkt, in elk geval het bedrijf al vijf jaar voor de schenking in eigendom had. Bij vererving is dat één jaar voor het overlijden van de eigenaar.

 

Vrijstelling

Als de overdracht op basis van de gestelde voorwaarden niet in aanmerking komt voor de vrijstelling, kunt u – eveneens onder voorwaarden – tien jaar uitstel van betaling van de schenkbelasting krijgen. Alleen moet u daarover wel rente gaan betalen. Dit alles geldt ook als het bedrijf via vererving overgaat.

 

Meer weten?

Heeft u een familiebedrijf dat binnenkort overgaat op de volgende generatie? En wilt u meer weten over de bedrijfsoverdrachtsregeling? Notarispraktijk Van Dongen heeft hier veel ervaring mee. Maak gerust een afspraak op ons kantoor in Middelburg. We vertellen u er graag alles over.

 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/erf_schenkbel_bedropvolgingsreg_2018_suc0351z81fd.pdf