Digitaal stemmen toegestaan binnen VvE’s

Mag een Vereniging van Eigenaren ('VvE') digitaal stemmen toestaan tijdens een vergadering? Dat was onlangs de inzet van een rechtszaak. Een eigenaar had bezwaar gemaakt tegen het wijzigen van de splitsingsakte door de ledenvergadering van zijn VvE, waarbij ook enkele stemmen digitaal waren uitgebracht via een softwaresysteem dat speciaal voor VvE’s is ontwikkeld.

Modelreglement

De grote vraag was of de wet en het modelreglement van de VvE digitaal stemmen toestaan. Het modelreglement dateert van 1993, toen digitalisering nog niet zo omvattend was. Het reglement laat zien dat het geen verplichting is om aanwezig te zijn om te kunnen stemmen, maar het laat óók zien dat alleen stemmen bij volmacht is geregeld. Hoewel het modelreglement dus geen specifieke regel ervoor bevat, werd voor de rechter wel duidelijk dat digitaal stemmen desondanks geldig is.

Geen aparte regeling

Uit de parlementaire geschiedenis kan volgens de rechter namelijk worden afgeleid dat elektronisch stemmen onbeperkt mogelijk is voor VvE’s. De wetgever vond een aparte regeling voor het elektronisch stemmen voor VvE’s niet nodig; VvE’s kunnen dit zelf regelen. Dat hoeft niet formeel in een splitsingsakte of modelreglement, maar wel moet de elektronische stemprocedure met de nodige waarborgen zijn omkleed

Grotere betrokkenheid

Het grote voordeel van de mogelijkheid tot elektronisch stemmen is dat de betrokkenheid van de bewoners groter wordt. Zij behoeven immers niet meer op de vergadering aanwezig te zijn om toch hun mening te kunnen laten horen.

Meer weten?

Bij Notarispraktijk Van Dongen hebben we veel ervaring in het juridisch ondersteunen en het opstellen van de benodigde documenten. Wilt u meer weten over het regelen van stemrecht in uw VvE? Maak dan gerust een afspraak op ons kantoor in hartje Middelburg.