Bijstand en een volmacht? Let op!

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u aan diverse verplichtingen voldoen. Zo moet u het melden wanneer u over meer geld kunt beschikken dan is toegestaan, bijvoorbeeld doordat u een gift of een erfenis heeft ontvangen. Maar uit enkele bijzondere gerechtelijke uitspraken die de afgelopen periode zijn gedaan, blijkt dat het ook verstandig is om het te melden wanneer u een volmacht heeft voor de bankrekening van uw ouder(s).

Bijstand teruggevorderd

De rechtbank Midden-Nederland heeft hierover onlangs een uitspraak gedaan. Een dochter die als gemachtigde met de pinpas over de rekening van haar ouders kon beschikken, had dat moeten melden. Haar bijstandsuitkering werd met een boete teruggevorderd. De rechter vond namelijk dat het hele tegoed op de rekening van de ouders redelijkerwijs tot haar beschikking stond, zodat zij daarmee in haar levensonderhoud kon voorzien. De rechter geeft aan dat de dochter niet heeft kunnen aantonen dat er restricties verbonden waren aan het gebruik van de bankpas, zoals een maximumbedrag per maand. Ze hoefde ook geen toestemming aan haar ouders te vragen om geld op te nemen. Inmiddels is de dochter in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.

Terugbetalen met boete

In een andere zaak heeft een bijstandsgerechtigde zoon als gemachtigde van zijn vader uitgaven gedaan waarbij niet objectief verifieerbaar is dat deze alleen aan vader ten goede zijn gekomen. Ook hij moet de verleende bijstand terugbetalen met een boete.

Advies over volmacht

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan is het belangrijk om u goed te bezinnen, voordat u besluit als gemachtigde op te treden namens uw ouders of andere dierbaren. Notarispraktijk Van Dongen heeft veel ervaring in het opstellen van volmachten en levenstestamenten en voorziet u graag van een advies op maat.