Een erfenis: wel of niet accepteren?

Wanneer u een erfenis krijgt, komen er heel wat vragen op u af. Zeker wanneer het bijvoorbeeld een erfenis betreft van een familielid dat u al langere tijd niet heeft gezien en van wie u niet weet hoe de financiële situatie was. En we hebben allemaal wel eens horrorverhalen gehoord over mensen die een erfenis aanvaardden en vervolgens met schulden kwamen te zitten. Welke opties heeft u eigenlijk, wanneer u een erfenis krijgt?

Optie 1: de erfenis zuiver aanvaarden

Als u een erfenis zuiver aanvaardt, treedt u als erfgenaam als het ware in de schoenen van de overledene en wordt u (mede)eigenaar wordt van alle bezittingen, maar ook van alle schulden van de overledene. U bent dan dus ook verplicht om (samen met de andere erfgenamen) de schulden van de overledene te voldoen – óók als dat ten koste gaat van uw eigen vermogen! Weet u niet zeker wat de financiële situatie van de overledene was? Aanvaard de nalatenschap dan niet zuiver, maar kies voor beneficiaire aanvaarding. Let op: als u zich gaat gedragen alsof u de nalatenschap aanvaard heeft, gaat de wet ervan uit dat u daadwerkelijk gekozen heeft voor zuivere aanvaarding. Verdeel dus niet alvast de juwelen onder de erfgenamen en verkoop ook nog niet de inboedel van de overledene.

Optie 2: de erfenis beneficiair aanvaarden

Weet u niet zo goed hoe de financiële zaken ervoor staan? Dan is beneficiaire aanvaarding (ook wel ‘aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving’ genoemd) voor u een optie. Hierbij geeft u eigenlijk aan dat u de erfenis alleen accepteert als er sprake is van een positief saldo, dus wanneer de bezittingen groter zijn dan de schulden. Als er dus onverwacht sprake is van een negatief saldo, bent u niet verantwoordelijk voor het aanzuiveren van dit tekort. Wilt u een nalatenschap beneficiair aanvaarden? Dan moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank in de regio waar de overledene woonde. Meestal verzorgt de notaris deze verklaring namens u.

Optie 3: De erfenis verwerpen

Als u een nalatenschap verwerpt, bent u geen erfgenaam meer. U bent dus niet verantwoordelijk voor eventuele schulden uit de nalatenschap, maar u deelt ook niet mee in de bezittingen. Kiest u hiervoor, bijvoorbeeld omdat u weet dat de overledene schulden had? Dan moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank binnen de regio waar de overledene woonde. De rechtbank geeft dan een zogenaamde ‘akte nalatenschap' af.

Meer informatie

Erfrecht kan een behoorlijk ingewikkelde materie zijn. Wilt u meer weten over wat u moet en kunt doen, wanneer u te horen krijgt dat u een erfenis krijgt? Neem dan gerust contact op met Notarispraktijk Van Dongen. Wij helpen u graag verder!

  • Wij regelen uw financiële zaken van geboorte tot het hiernamaals

  • Advies op het gebied van hypotheek voor uw huis, recreatiewoning of schip

  • Specialist in ondernemingsrecht en bijkomende zaken