Akte levenloos ter wereld gekomen kind wordt vervangen door geboorteakte

Ouders die meemaken dat hun kindje levenloos ter wereld komt, ervaren vaak een enorm verlies. Voor de buitenwereld is lang niet altijd duidelijk dat zij afscheid hebben moeten nemen van hun kind. Het lijkt soms alsof het kindje niet heeft bestaan.

Ouders die meemaken dat hun kindje levenloos ter wereld komt, ervaren vaak een enorm verlies. Voor de buitenwereld is lang niet altijd duidelijk dat zij afscheid hebben moeten nemen van hun kind. Het lijkt soms alsof het kindje niet heeft bestaan. In het Burgerlijk Wetboek bestond de mogelijkheid voor ouders van een levenloos geboren kind, om een akte van de burgerlijke stand te laten opmaken. Deze akte zal nu worden vervangen door een echte geboorteakte, waarin wordt vermeld dat het kindje levenloos is geboren. De akte was voor ouders vaak een belangrijke erkenning, waardoor zij het verlies toch een plaats konden geven in hun leven. Nu het zelfs een echte geboorteakte wordt zal die erkenning alleen maar sterker worden. Het opmaken van deze akte kan ongeacht het aantal weken dat de moeder zwanger is geweest. In de akte worden onder andere de namen van het kindje opgenomen en het tijdstip van de geboorte. De ouders mogen net als bij een levend kindje een naamkeuze doen. Dat betekent dat het kind de achternaam van de vader of van de moeder kan krijgen. Normaal gesproken is de keuze van de ouders bij een eerste kind, bindend voor volgende kinderen. In dit geval is dat niet zo. Bij de geboorte van een volgend kind kunnen de ouders opnieuw een naamkeuze doen. Naast de nieuwe akte komt er een vorm van registratie in de BRP (basisregistratie personen) waarbij het levenloos geboren kind op de persoonslijst van de ouder die dat verzoekt kan worden opgenomen. Deze nieuwe wijze van registratie in de BRP wordt met terugwerkende kracht mogelijk voor levenloze geboorten uit het verleden. Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de nieuwe wijze van registratie, wij helpen u graag. Bron: ND Sign. 08 december 2016