De bejaardenhuisclausule

Ouderen die in zorginstellingen wonen, moeten doorgaans een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van inkomen en vermogen. Veel ouders met vermogen in box 3 willen dat geld liever niet ‘opeten’, maar aan hun eigen kinderen geven. 

Opeisingsbepaling

In testamenten wordt daarop ingespeeld door een zogenoemde opeisingsbepaling op te nemen. Deze bepaling zorgt ervoor dat de kinderen hun erfdeel kunnen opeisen als de langstlevende ouder in een verzorgingsinstelling wordt opgenomen waar een vermogenstoets geldt. 

Particulier verzorgingshuis

Toch is dat geen waterdichte constructie. De rechter aan het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs dat stiefkinderen van een dame die in een particulier verzorgingshuis was gaan wonen, hun erfdeel niet konden opeisen. Volgens de rechter was voor deze opname geen indicatiebesluit nodig en worden de kosten niet door de overheid vergoed. Er is dan ook geen sprake van een situatie waarbij de stiefmoeder, doordat zij niet meer over de erfdelen van de kinderen beschikt, minder eigen bijdrage hoeft te betalen. 

Uw testament

Heeft u in het verleden een opeisingsbepaling in uw testament opgenomen en wilt u zeker weten dat die nog voldoet aan de eisen van deze tijd? Of wilt u een nieuw testament laten opmaken, waarin zo’n bepaling voorkomt? Bij Notarispraktijk Van Dongen hebben we daar veel ervaring mee. Neem contact met ons op voor een afspraak op ons kantoor in hartje Middelburg en we vertellen u alles over de mogelijkheden.