Veranderen de huwelijksregels weer?

Het kan u niet zijn ontgaan dat sinds 1 januari 2018 nieuwe regels gelden bij het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Waar men voorheen automatisch een algehele gemeenschap van goederen aanging, is er nu sprake van een beperkte gemeenschap: echtgenoten en geregistreerde partners houden privé wat ze bij het aangaan van het huwelijk al bezitten en wat ze tijdens het huwelijk nog door een erfenis of schenking ontvangen.

 

Huwelijkse voorwaarden

Mensen die toch graag een algehele gemeenschap van goederen willen, moeten nu naar de notaris om huwelijkse voorwaarden te laten maken. De regering heeft onderzocht of deze groep mensen dat kosteloos kan regelen en heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Daarin staat dat aanstaande bruidsparen via de ambtenaar van de burgerlijke stand een keuze kunnen maken voor de algehele gemeenschap van goederen. Zij moeten dan uiterlijk één werkdag voor hun huwelijk een modelformulier invullen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar zij trouwen. Een groot risico van dit wetsvoorstel is dat ambtenaren van de burgerlijke stand niet de juridische kennis hebben om de voor- en nadelen aan deze bruidsparen uit te leggen, met alle gevolgen van dien. In april wordt duidelijk of dit conceptwetsvoorstel wordt aangenomen en met welke eventuele wijzigingen.

Gebruik achternaam ex-echtgenoot

Een andere keuze die u voor uw huwelijk moet maken, is welke achternaam u na uw bruiloft gaat gebruiken. Sommige mensen kiezen ervoor om die achternaam ook na een eventuele scheiding te behouden. Dat is in principe toegestaan, maar als degene die de naam wil blijven gebruiken opnieuw in het huwelijk is getreden of een geregistreerd partnerschap is aangegaan mag de naam van de eerste partner niet meer worden gebruikt. Als er geen kinderen zijn, kan de partner de rechter zelfs verzoeken om na de echtscheiding het gebruik van zijn of haar achternaam door de ex-partner in te trekken.

Meer weten over huwelijksrecht?

Heeft u trouwplannen en wilt u weten waar u verstandig aan doet op het gebied van huwelijkse voorwaarden? Bij Notarispraktijk Van Dongen helpen we u graag bij het maken van uw keuze. Maak een afspraak op ons kantoor in Middelburg en we vertellen u alles over de mogelijkheden die u hebt.