Ultrakort bestuurslidmaatschap, toch aansprakelijk

Als bestuurder in een vennootschap bent u aansprakelijk, wanneer de administratie niet op orde blijkt te zijn en u daar niets aan doet of hebt gedaan. Hoe kort u ook in functie bent geweest. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

Schulden en faillissement

In deze zaak maakte de bestuurder in kwestie slechts enkele weken deel uit van het bestuur van de vennootschap. In die periode ontstonden fiscale schulden en bleek ook dat de vennootschap al een paar jaar geen deugdelijke administratie voerde. Na zes weken begreep de bestuurder de situatie en stapte hij uit de vennootschap. Desondanks wordt hij mede aansprakelijk gesteld voor het faillissement van het bedrijf.

Zaken rechtzetten

De bestuurder had bij zijn aantreden niet gekeken of de administratie in orde was. Voor de plicht om een deugdelijke administratie te voeren, heeft dat echter geen enkel gevolg: deze plicht geldt immers altijd. In dit geval kan de bestuurder zich ook niet op beroepen op de mogelijkheid om wettelijke aansprakelijkheid te ontlopen door te stellen dat hem geen verwijt treft, want hij heeft in zijn korte bestuursperiode geen concrete acties ondernomen om zaken recht te zetten.

Aansprakelijkheid

Alles bij elkaar blijkt de onbehoorlijke taakvervulling het faillissement te hebben veroorzaakt en ziet de rechter ook geen aanleiding om zijn aansprakelijkheid te matigen. Dat laatste is ook niet te verwachten omdat de individuele matigingsbevoegdheid moet worden beperkt tot één specifieke situatie. Een beroep op redelijkheid en billijkheid heeft in dat geval ook nauwelijks kans, omdat die mogelijkheid er uitsluitend is voor in de wet genoemde situaties. Goede trouw hoort daar niet bij.

Meer weten?

Naïviteit kostte de betrokkene in dit geval een behoorlijk vermogen. Gaat u binnenkort besturen in een bestaande vennootschap en wilt u meer weten over aansprakelijkheid en de mogelijke grenzen daaraan? Bel Notarispraktijk Van Dongen voor een afspraak in ons kantoor in het centrum van Middelburg. Onze experts op het gebied van ondernemingsrecht kunnen u er alles over vertellen.