Ik ben onterfd. Mag ik toch het testament inzien?

Stiekem een beetje hopen op een erfenis doet iedereen misschien wel eens. Maar bij mensen die zich al rijk rekenden, kan de boodschap dat ze niet in het testament staan, hard aankomen. Logisch dat u dan toch het testament wilt inzien. Maar mag dat zomaar?

Wanneer er een familielid is overleden, wilt u natuurlijk weten of u genoemd wordt in het testament. U kunt zich dan melden bij de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis of – wanneer niet bekend is welke notaris dat is – iedere notaris in Nederland vragen u behulpzaam te zijn.

Niet hele testament

Wanneer u onterfd blijkt te zijn en u uw oren niet kunt geloven, wilt u wellicht het testament inzien. De notaris stuurt in beginsel echter alleen afschriften van een testament aan mensen die in het testament genoemd staan. Wanneer u erfgenaam zou zijn geweest wanneer er geen testament was gemaakt en u door onterving in het testament hun wettelijke rechten bent kwijtgeraakt, kunt u inzage krijgen – maar alleen in het onderdeel van het testament waaruit uw onterving blijkt.

Mensen die wel een legaat krijgen

Ook wanneer u wél iets erft, blijft de inzage in het testament overigens beperkt tot de passages die over uw legaat gaan. Ook mag u het deel van de tekst lezen waaruit afgeleid kan worden wie tot executeur is benoemd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze kwestie? Bijvoorbeeld omdat u vermoedt dat u van een familielid gaat erven – of omdat u zelf een testament wilt opstellen waarin u bepaalde familielieden wilt onterven? Neem dan contact op met Notarispraktijk Van Dongen. We helpen u graag verder met een oplossing op maat.