Erfenis: let op de rente!

Een langstlevendetestament geeft meestal veel rust, en dan vooral na het overlijden van de eerste partner. De ander kan ongestoord doorleven, zonder dat de kinderen hun erfdeel kunnen claimen. Maar hoe is het met die rust gesteld na het overlijden van de langstlevende partner? 

Vordering op ouder

Kinderen krijgen bij het eerste overlijden doorgaans nog geen erfdeel, maar een vordering op de ouder die nog leeft. Over die vordering wordt in veel gevallen een rente berekend. Die rente kan bij het tweede overlijden hoog zijn opgelopen. Als het overleden ouderpaar alleen gezamenlijke kinderen heeft is die rente juist een voordeel: de kinderen krijgen het bedrag aan opgelopen rente bij het overlijden van de tweede ouder vrij van erfbelasting.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Het kan wel problemen opleveren als er kinderen uit verschillende relaties zijn. De kinderen van de laatst overleden ouder lopen dan het risico dat de nalatenschap voor hen negatief uitvalt. Zij moeten dan namelijk eerst de vorderingen - plus rente! - aan de kinderen uit het eerste huwelijk uitbetalen. Om te voorkomen dat zij uit eigen zak moeten bijbetalen, kunnen zij de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Deze manier van aanvaarden zorgt ervoor dat zij niet zelf aansprakelijk worden. Nadeel van deze vorm is dat er wel wat procedures en regels aan kleven. Als die niet precies opgevolgd worden, bestaat het risico dat een schuldeiser een kind toch aansprakelijk stelt.

Meer weten?

Komt u uit een samengesteld gezin of heeft u met uw partner een samengesteld gezin en wilt u weten hoe dit zit? Maak dan gerust een afspraak op ons kantoor in hartje Middelburg. Bij Notarispraktijk Van Dongen hebben we veel ervaring hiermee, dus we kunnen u alles erover vertellen.