Nederlandse Bank wil versobering aftrek hypotheekrente

De Nederlandse economie is te afhankelijk van de woningmarkt. De Nederlandsche Bank (DNB) pleit om die reden voor versobering van de aftrekmogelijkheden van hypotheekrente. De al genomen maatregelen – afbouw van de maximaal toegestane hypotheekschuld naar 100% in 2018 en aflossingsverplichting bij nieuwe hypotheken – gaan niet ver genoeg volgens DNB. Die wil een gelijke fiscale behandeling van lenen en sparen.

De Nederlandse economie is te afhankelijk van de woningmarkt. De Nederlandsche Bank (DNB) pleit om die reden voor versobering van de aftrekmogelijkheden van hypotheekrente. De al genomen maatregelen – afbouw van de maximaal toegestane hypotheekschuld naar 100% in 2018 en aflossingsverplichting bij nieuwe hypotheken – gaan niet ver genoeg volgens DNB. Die wil een gelijke fiscale behandeling van lenen en sparen. Onder de huidige omstandigheden is lenen voor uw eigen huis fiscaal gunstiger dan sparen en beleggen. Hypotheekrente kan in box 1 worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, terwijl eigen vermogen in box 3 wordt belast. DNB zou ook de hypotheekrente in box 3 willen onderbrengen. Op die manier wordt de economie minder afhankelijk van wat er in de woningmarkt gebeurt. Nu draagt de ontwikkeling van de woningmarkt voor ongeveer een kwart bij aan de groei (of daling) van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl de woningmarkt daar slechts een veel kleiner deel van uitmaakt. Of de versobering er komt, maakt uiteindelijk de politiek uit. Vooralsnog is de animo daarvoor niet zo groot, getuige de verkiezingsprogramma’s van partijen. Bron: NRC 30/1/17.