UBO-register in voorjaar 2020 van start

De geplande invoering van het UBO-register is niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar laten ingaan.

De wetsvoorstellen waarmee het UBO-register verplicht wordt zijn nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft op eind vorig jaar ingestemd met de wetsvoorstellen. Het UBO-register zou op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn op 10 januari 2020 in werking moeten treden. Uit een bericht van het kabinet blijkt dat de wetsvoorstellen voor het UBO-register nog niet door het parlement zijn goedgekeurd.

In het UBO-register worden de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) van onder meer vennootschappen en stichtingen vastgelegd. Het gaat dan om natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Daarmee zijn zij dan feitelijk de uiteindelijke eigenaar van de organisatie of hebben er zeggenschap over.
Aanleiding voor de richtlijn zijn de Panama Papers, die ondoorzichtige juridische constructies blootlegden waarmee financieel-economische delicten als faillissementsfraude, belastingontduiking, het witwassen van geld en terrorismefinanciering worden gepleegd.