Nieuwe afspraken ANBI kerken

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst zijn een hernieuwd samenwerkingsconvenant overeengekomen, waarin afspraken zijn gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Afspraken over toezicht

Het bestuur en het financieel beheer van een ANBI moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het convenant zijn enkele specifieke verduidelijkingen voor de positie van de kerkgenootschappen opgenomen. In het bijzonder zijn er nadere afspraken gemaakt over het toezicht. Hierdoor wordt de Belastingdienst geholpen bij de handhaving.

Administratieve lasten beperkt

Bij het CIO zijn dertig kerkgenootschappen aangesloten. Zij vertegenwoordigen in totaal ongeveer zeven miljoen kerkleden. Ieder kerkgenootschap dat onder de werking van genoemd convenant valt, heeft een groepsbeschikking ontvangen. Hiermee worden de administratieve lasten voor de kerken beperkt. Lokale kerkbesturen behoeven immers geen afzonderlijke ANBI-beschikking aan te vragen.

Vrijstelling successie- en schenkingsrecht

Door deze beschikking kan een kerkgenootschap gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van erf- en schenkbelasting. Ook zijn daarmee giften van burgers aan kerken onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Horizontaal toezicht

Het vorige en het nieuwe handhavingsconvenant van de Belastingdienst met het CIO passen in het beleid van horizontaal toezicht, waarnaar de Belastingdienst met verschillende maatschappelijke doelgroepen streeft. De Belastingdienst en het CIO zijn tevreden over de tot op heden bereikte resultaten en gaan daarom graag een hernieuwde samenwerking aan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werking van de ANBI-regels voor kerken, verenigingen of stichtingen? Bij Notarispraktijk Van Dongen hebben we veel ervaring daarmee. Maak dus gerust een afspraak op ons kantoor in Middelburg voor meer informatie.