Schenken in nieuw kalenderjaar

Veel mensen doen hun best om al tijdens leven te schenken, om hun nalatenschap te verkleinen. Ze schenken bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag aan kinderen of aan anderen. Vanwege die vrijstelling hoeft er over de schenking geen schenkbelasting betaald te worden, en tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis. Op het moment van overlijden valt de aanslag erfbelasting dan lager uit voor de erfgenamen.

De vrijstellingen voor schenkbelasting worden per kalenderjaar berekend. Om die reden is het in december altijd druk bij notariskantoren. Schenkende families willen onder de kerstboom nog snel hun vrijstelling benutten.

Toch is er een reden om er in januari ook alweer snel bij te zijn met schenken! Dan lopen schenkers en ontvangers namelijk het minste risico om door de ‘180-dagen regel’ getroffen te worden. De 180-dagen regel houdt in dat alles wat binnen zes maanden voor overlijden wordt geschonken, toch opgeteld moet worden bij de nalatenschap van de schenker. Deze schenkingen tellen mee voor het berekenen van erfbelasting over de nalatenschap. Het beoogde doel, namelijk het verlagen van de erfenis, wordt dan niet bereikt!

Doet u de jaarlijkse schenking gelijk in januari, dan heeft u na zes maanden al zeker gesteld dat de schenking niet alsnog belast zal worden bij overlijden.

Wilt u meer weten over een slim schenkingsplan tijdens leven, om zo erfbelasting bij overlijden te kunnen minimaliseren? Neem gerust eens contact op met onze specialisten op dit gebied.