ANBI-status: toon uw algemeen belang goed aan

De afkorting ANBI staat voor 'algemeen nut beogende instelling'. Wanneer de Belastingdienst uw instelling als ANBI aanmerkt, profiteert u van veel belastingvoordelen. U betaalt bijvoorbeeld geen schenk- of erfbelasting over erfenissen en schenkingen die u gebruikt om het algemeen nut te dienen en ook de ontvanger van de door u als ANBI gedane schenkingen behoeft geen schenkbelasting te betalen.

Voorwaarden ANBI

Als ANBI moet u echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld aantonen dat u voor meer dan 90% het algemeen belang dient. Wanneer u dat niet kunt aantonen, wordt u de status van ANBI niet verleend of – in het ergste geval – kunt u de status verliezen. Dat laatste overkwam onlangs een kunstenaarsstichting.

ANBI-status ingetrokken

De fiscus trok de ANBI-status van deze stichting in, omdat deze de 90%-grens niet kon waarmaken. Deze stichting ontving vijf jaar lang een schenking van 20% van de waarde van een schilderij, dat eigendom was van de oprichter van de stichting. Bij de notaris was ook vastgelegd dat de stichting het schilderij uiteindelijk zou doneren aan een andere instelling. De fiscus vond het daarmee geen ANBI en culturele instelling meer, omdat de feitelijke werkzaamheden van de stichting alleen maar waren gericht op de uiteindelijke overdracht van het schilderij van de oprichter via de stichting aan die andere instelling. Volgens de fiscus had alleen de oprichter belang daarbij.

Aftrek inkomstenbelasting

De oprichter heeft met de schenking via de stichting een aftrek voor de inkomstenbelasting willen realiseren. Zonder de ANBI-status zou hij dat niet voor elkaar krijgen. Voor de rechter was dit voldoende reden om het besluit van de fiscus te accepteren en het intrekken van de ANBI-status toe te staan.

Meer weten?

Wilt u uw stichting graag als ANBI laten aanwijzen? Bij Notarispraktijk Van Dongen hebben we veel ervaring hiermee en kunnen we u hierover adviseren. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak in ons kantoor in Middelburg.