Nalatenschap voor echtgenoot of vroegere vlam

Een testament is niet voor het leven. Soms moet een testament aangepast worden. Vaak is dat nodig bij veranderende omstandigheden in het leven van de mens, zoals trouwen, kinderen krijgen, een wijziging in het vermogen of relatievorm. Vooral bij echtscheiding is het zinvol om een oud testament te laten nakijken.

Onlangs speelde er een geval bij de rechtbank in Den Haag waarbij iemand was overleden met een heel oud testament. In het oude testament was de echtgenoot nog tijdens het huwelijk onterfd en de nieuwe vlam tot enig erfgenaam benoemd. Na de echtscheiding eindigde ook de relatie met de nieuwe partner. Zonder het testament te wijzigen trouwt degene die het testament had gemaakt jaren later met iemand anders. Als hij overlijdt ontstaat er ruzie. De langstlevende echtgenoot en de voormalige partner vinden beiden dat zij erfgenaam zijn.

Rechtbank Den Haag gaat ervan uit dat degene die het testament heeft gemaakt niet heeft gewild dat de ongehuwde partner zoveel jaren na het einde van hun relatie nog zou erven. Volgens de rechtbank is het de bedoeling dat de langstlevende echtgenoot enig erfgenaam is.
Heeft u een testament en zijn uw omstandigheden inmiddels veranderd? Voorkom ruzie en procedures voor uw nabestaanden en maak tijdig een aanpassing. Wij zijn u graag van dienst.