VvE’s moeten verplicht geld reserveren voor groot onderhoud

VvE’s van appartementencomplexen moeten sinds 1 januari verplicht een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw. Op die dag is namelijk de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars in werking getreden. Hoe hoog het gereserveerde bedrag moet zijn, wordt gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De VvE kan er ook voor kiezen om jaarlijks ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren.

VvE reservefonds onderhoud

Elke VvE moet een reservefonds op een afzonderlijke VvE betaal- of spaarrekening hebben voor groot onderhoud. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Maar ook duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloer- of dakisolatie, vallen onder groot onderhoud. De leden van de VvE moeten samen ervoor zorgen dat daarvoor genoeg geld beschikbaar is in het reservefonds.

Meerjarenonderhoudsplan

De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. De VvE stelt dit plan vast. Hierin staat precies:

welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen moeten plaatsvinden;

wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van tien jaar;

wat de kosten van deze werkzaamheden zijn.

De VvE weet dan hoeveel zij jaarlijks in het reservefonds moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen.

Minimale reservering

Is er geen MJOP vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.

Onderhoud financieren zonder storting in reservefonds

Ondanks de wet kan een VvE toch ervoor kiezen om geen geld in een reservefonds te storten. Dit kan alleen in één van deze situaties:

80% van de eigenaren gaat hiermee akkoord;

de individuele eigenaren moeten de kosten voor het onderhoud dan direct beschikbaar hebben en moeten onmiddellijk kunnen betalen wanneer onderhoud nodig is;

de bank heeft een bankgarantie aan de VvE afgegeven.

Een bankgarantie is een overeenkomst met een bank. De bank belooft daarmee onderhoudskosten aan de VvE te betalen die de individuele eigenaren op dat moment niet kan betalen. Deze kosten betalen deze eigenaren later aan de bank terug.

Geld lenen

De Wet verbetering functioneren VvE’s maakt ook duidelijker dat de VvE’s geld kunnen lenen. Daarbij is elke eigenaar zelf aansprakelijk voor zijn eigen deel van een lening. De VvE moet bij een overdracht van een appartement schriftelijk aan de notaris opgeven - naast de andere gegevens die de VvE dan moet overleggen - hoe groot de schuld en aansprakelijkheid van de eigenaar van dit appartement is. Zo gaan zijn schulden en de aansprakelijkheid voor zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.

VvE’s kunnen een lening aanvragen bij onder meer het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE’s verstrekken. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarnaast kan een VvE subsidie aanvragen voor procesbegeleiding en voor minimaal twee energiebesparende maatregelen, zoals spouwmuurisolatie en HR-glas.

Gemeente kan VvE verplichten tot onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een machtiging vragen aan de kantonrechter om een VvE-vergadering bijeen te roepen. De gemeente kan in die vergadering voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan de gemeente een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Meer weten?

Heeft uw VvE vragen over deze nieuwe wet of over de mogelijkheden om geld te lenen voor onderhoud? Neem dan gerust contact op met Notarispraktijk van Dongen in Middelburg. Wij adviseren VvE’s al jarenlang over allerhande financiële en juridische zaken.