Eigenwoningschenking uitgesloten van 180-dagen-regel

Niemand betaalt graag belasting, en erfbelasting al helemaal niet. Daarom doen mensen soms vlak voor hun overlijden nog schenkingen, zodat hun erfgenamen daarover geen erfbelasting behoeven te betalen. De erfenis is dan immers lager en dat scheelt in die belasting.

 

180-dagen-regel

De Belastingdienst heeft al lang geleden een stokje hiervoor gestoken met de zogenaamde 180-dagen-regel. Als iemand binnen 180 dagen voor zijn of haar overlijden een schenking doet, wordt de schenking toch weer bij de nalatenschap opgeteld voor de berekening van erfbelasting. De truc slaagt dus niet meer als iemand binnen deze termijn nog een schenking doet.

Uitzondering op de 180-dagen-regel

Op deze regel is één uitzondering: de inmiddels beroemde eigenwoningschenking van € 100.800,–. Deze schenking kan wél binnen 180 dagen vóór overlijden worden gedaan zonder dat er na overlijden toch weer een bijtelling bij de erfenis plaatsvindt. Dan moet natuurlijk wel aan de voorwaarden voor deze schenking worden voldaan. Zo mag de ontvanger of zijn of haar partner ten tijde van het ontvangen van de schenking niet ouder zijn dan 40 jaar en moet schriftelijk worden bewezen dat de schenking daadwerkelijk is gebruikt voor het kopen van een huis of voor het aflossen van een hypotheek.

Meer weten?

Bij Notarispraktijk Van Dongen hebben we veel kennis over en ervaring met schenkingen, eigenwoningschenkingen en erfenissen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak op ons kantoor in Middelburg. We vertellen u er graag meer over.