Woonappartementen kunnen Airbnb-toeristen weren

De media reppen al enige tijd over: de voor- en nadelen van Airbnb-verhuur, met name in de grote steden. Wilt u uw appartement verhuren via Airbnb? Dan moet u zich afvragen wat u binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) wel en niet mag met kortdurende verhuur van uw appartement. Dat hangt namelijk af van de tekst in de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

De media reppen al enige tijd over: de voor- en nadelen van Airbnb-verhuur, met name in de grote steden. Wilt u uw appartement verhuren via Airbnb? Dan moet u zich afvragen wat u binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) wel en niet mag met kortdurende verhuur van uw appartement. Dat hangt namelijk af van de tekst in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. In de meeste splitsingsakten staat dat het appartement als woning is bestemd. Bij de uitleg daarvan spelen termen als ‘partijbedoeling’, ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’ en ‘objectieve maatstaven’ een rol. Ook moet de samenhang met het splitsingsreglement er bij worden betrokken. Veelal blijkt uit de akte dat de eigenaar/gebruiker verplicht is om het privégedeelte te gebruiken, zoals dat in de akte en het reglement is omschreven. Afwijking van de verplichting tot zelfbewoning is dan alleen mogelijk met toestemming van de VvE. Is het dan wel mogelijk om uw appartement aan een derde in gebruik te geven als die derde een verklaring aan de VvE geeft dat hij het reglement zal naleven? Een dergelijke voorwaarde is praktisch onuitvoerbaar bij verhuur voor korte periodes aan toeristen. Voor de rechter houdt het ook niet stand, eerder dit jaar bepaalde de Rechtbank Rotterdam al dat een dergelijke verklaring alleen betrekking heeft op langduriger verhuur. Bovendien, zo stelde de betreffende rechter, als een woning steeds voor korte periodes wordt verhuurd aan derden, is dat ‘bedrijfsmatige exploitatie’ en niet ‘gebruik als woning’. Dat is in strijd met menig splitsingsakte en bijbehorend reglement. Wilt u weten welke mogelijkheden u als appartementseigenaar hebt om uw woning voor korte of langere periodes te verhuren? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Parool 18/11/16; Nu.nl 18/11/16