Geen bewind of curatele door levenstestament

Een levenstestament is eigenlijk een uitgebreide volmacht met daarnaast een regeling voor uw medische verzorging en behandeling. Veel mensen denken dat deze volmacht voornamelijk wordt gebruikt als de volmachtgever ziek is of geestelijk niet meer in staat is om zijn eigen belangen goed te behartigen, maar het levenstestament kan ook al eerder gebruikt worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand het handig vindt om zaken door de gemachtigde te laten regelen.

Bewindvoerder of curator

Wanneer iemand niet meer zelf kan handelen of beslissen, moet door de rechter een bewindvoerder of curator worden aangewezen. De rechter vraagt bij die procedure ook de mening van naasten, zoals de echtgenoot, de partner of de kinderen. Maar het blijft de vraag wie er uiteindelijk wordt benoemd tot bewindvoerder of curator – en het kan zomaar iemand zijn die u niet ziet zitten. U kunt deze situatie vóór zijn door een levenstestament op te laten stellen bij de notaris. 

Volmacht

In het levenstestament omschrijft u duidelijk of degene die u aanwijst als gevolmachtigde zijn taak ook moet blijven uitoefenen in de situaties waarin u zelf wilsonbekwaam bent geworden. Dat kan voor de kantonrechter, die over een aanvraag tot het instellen van bewind of curatele moet beslissen, een duidelijke aanwijzing zijn om geen andere bewindvoerder of curator te benoemen. 

Zelf kiezen

In uw levenstestament kiest u zelf wie uw financiële en medische belangen gaat behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Wel is het verstandig om dan in het levenstestament een toezichthouder te benoemen, aan wie de gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen als u wilsonbekwaam bent geworden en met wie de gevolmachtigde moet overleggen bij het namens u nemen van belangrijke financiële en medische beslissingen. 

Meer weten?

Notarispraktijk Van Dongen heeft veel ervaring met het opstellen van levenstestamenten. Wilt u meer weten over een levenstestament? Maak dan gerust een afspraak in ons kantoor in Middelburg voor een advies op maat.