Bezwaar maken WOZ-waarde geërfd huis

Wanneer kinderen hun ouderlijk huis erven, wil een van de erfgenamen sms de WOZ-beschikking die tijdens de afwikkeling van de nalatenschap is ontvangen, uit naam van ‘de erven’ aanvechten. Om dat succesvol te kunnen doen moet een formele procedure worden gevolgd.

Tijdig bezwaar indienen

Allereerst moet het bezwaar worden ingediend binnen de gestelde termijn van zes weken. Als die termijn verlopen is en u wilt als nog een poging wagen, dan kunt u op grond van een andere bepaling in de Wet WOZ de gemeente vragen om een nieuwe WOZ-beschikking. De kans bestaat echter dat u daar een afwijzing op ontvangt, omdat u bezwaar had kunnen maken tegen de oorspronkelijke WOZ-beschikking.

Erfgenaam of ‘de erven’?

Onlangs volgde de rechtbank die opvatting in een dergelijke zaak. Het Hof vernietigde die uitspaak echter. Uit de uitspraak van het Hof blijkt dat één erfgenaam vanuit fiscaal oogpunt niet gelijk kan worden gesteld aan ‘de erven’. Dat zijn immers de erfgenamen gezamenlijk. Een afzonderlijke erfgenaam is in het rechtsverkeer iets anders dan de gezamenlijke erfgenamen. Een erfgenaam kan wél optreden namens alle erfgenamen, wanneer hij of zij gemachtigd is door alle erfgenamen. Daarmee wordt voorkomen dat hij niet-ontvankelijk wordt verklaard bij een bezwaar. Als een erfgenaam alleen namens zichzelf bezwaar maakt, is hij of zij altijd ontvankelijk in bezwaar en beroep.

Hiaten

De bepaling in de Wet WOZ waarin u de mogelijkheid krijgt om aan de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking te vragen, is bedoeld om hiaten in de toegang tot de rechter weg te nemen en niet om erfgenamen een herkansing te geven. In dit geval had de erfgenaam gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de oorspronkelijke beschikking en werd een beroep op de ‘hiaat’-bepaling mogelijk. De gemeente moet in dat geval zorgen voor een nieuwe beschikking.

Meer weten?

Heeft u uw ouderlijke woning geërfd? En wilt u meer weten over de regels die daarbij komen kijken? We vertellen u er graag meer over. Maak een afspraak op ons kantoor in het centrum van Middelburg.