Gemeentegrond: let op de verjaring!

Elke gemeente bezit wel grond die in gebruik is bij de eigenaar of huurder van een aangrenzend perceel, zonder dat voor dat gebruik een huur- of gebruiksovereenkomst is gesloten. Veel gemeenten hebben dat de laatst tijd in kaart gebracht en sommige nemen maatregelen, meestal onder de naam ‘snippergroen’.

Brief van de gemeente

Als u zo’n stukje grond in gebruik hebt en ook uw gemeente werk maakt van snippergroen, kunt u een brief van uw gemeente verwachten. Daarin kan staan dat u de grond niet langer mag gebruiken of misschien juist dat u die grond kunt kopen of huren. Als uit het kadaster blijkt dat de gemeente eigenaar is, lijkt de gemeente in haar recht te staan. Maar dat kan zomaar anders zijn, bijvoorbeeld omdat u door verjaring eigenaar van de grond bent geworden. Daarvan is sprake als de bij het kadaster vermelde eigenaar – de gemeente dus - na twintig jaar nog steeds geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om beëindiging van het gebruik van die grond door u te eisen.

Eigenaar van de grond

Is die tijd inderdaad verstreken? Dan kunt u als gebruiker door verjaring eigenaar van de grond zijn geworden. Het gaat er wel om of u in juridische termen de ‘feitelijke macht’ over de grond had en de intentie had om de grond voor u zelf te gaan houden. Die had of heeft u mogelijk als het desbetreffende stuk grond niet toegankelijk is voor derden, bijvoorbeeld omdat u het hebt afgesloten met een hek. U kunt ook feitelijke macht over de grond hebben als u iets op het stuk grond van de gemeente hebt gebouwd. In beide gevallen hebt u dan zogenoemde ‘bezitsdaden’ verricht.

Intentie

Uit de jurisprudentie blijkt echter dat niet heel snel kan worden geconcludeerd dat een gebruiker de intentie had om een stuk grond voor zichzelf te houden. Gemeenten vinden particulier gebruik vaak aanvaardbaar omdat zij daar zelf voordeel bij hebben in de vorm van minder onderhoud. Echter, dat een gemeente daartegen niet optreedt, rechtvaardigt nog niet de conclusie dat zij dus niet in die grond is geïnteresseerd. Alleen bij daadwerkelijke bezitsdaden door de gebruiker zal de eigendom door verjaring kunnen overgaan.

Meer informatie

Hebt u ook een brief van uw gemeente ontvangen over snippergroen en wilt u meer weten over verjaring van eigendom? Bel Notarispraktijk Van Dongen in Middelburg voor meer informatie. We helpen u graag verder.