Rechtsvorm: eens gekozen blijft gekozen

De keuze voor een rechtsvorm van ondernemers blijft vaak ongewijzigd. Uit onderzoek van het CPB op basis van gegevens tussen 2007 en 2014 blijkt dat de eerste keuze vaak definitief is. Alleen ib‐ondernemers met hogere winstinkomens switchen soms naar een vennootschap.

Diverse factoren

Hoewel de keuze voor een rechtsvorm deels wordt ingegeven door fiscale motieven, spelen ook andere factoren een rol. De winstinkomens van ib‐ondernemers en directeur-grootaandeelhouders (dga’s) worden verschillend belast: winstinkomens van ib‐ondernemers vallen in box 1 van het inkomstenbelastingstelsel. Het loon van dga’s wordt ook in box 1 belast, daarnaast betalen de bv’s waarin zij een (aanmerkelijk) belang hebben, vennootschapsbelasting over de winst. Ook betalen dga’s box 2‐belasting over de uitgekeerde winst.

Verschil tussen ondernemingen

Naast fiscale motieven, gaat het bij de keuze voor de rechtsvorm ook om zaken als risico en aansprakelijkheid, om kostenoverwegingen, zoals voor administratie, om pensioen en vermogensopbouw en om bedrijfsopvolging. Hoe deze zaken geregeld zijn, hangt deels af van de gekozen rechtsvorm. Uit het onderzoek blijkt ook dat de ondernemers in verschillende rechtsvormen veelal actief zijn in andere sectoren. In de bouw, handel en sport vinden we vooral veel ib-ondernemers, terwijl dga’s vaker voorkomen in de zakelijke en financiële dienstverlening. De gemiddelde winst is bij bedrijven met een dga vaak hoger dan bij ib-ondernemers.

Eens gekozen blijft gekozen

Wanneer een ondernemer kiest voor een rechtsvorm, blijft hij of zij daar meestal bij. Uit CBS‐data blijkt dat slechts 1 procent van de ib‐ondernemers drie jaar later dga is geworden. Voor inkomens boven de 75.000 euro is dat drie keer zo hoog. Alleen ondernemers met meerdere activiteiten die deels onder de inkomstenbelasting en deels onder de vennootschapsbelasting vallen, zijn geneigd om drie jaar later voor een andere rechtsvorm te kiezen. Ook het aandeel dga’s dat voor een ib‐onderneming kiest is beperkt; voor inkomens tot 75.000 euro is het aandeel bijna 5 procent, maar dat neemt snel af bij hogere inkomens. Eens gekozen, blijft dus in veel gevallen gekozen.

Meer weten?

Hoewel switchen van rechtsvorm niet vaak voorkomt, kan het voor sommige ondernemers wél verstandig zijn. Heeft u een onderneming en vraagt u zich af of de rechtsvorm die u destijds hebt gekozen, nog wel past bij u en uw bedrijf? Maak dan een afspraak op het kantoor van Notarispraktijk Van Dongen in Middelburg. Wij hebben ruime ervaring in ondernemingsrecht en we onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden.